Završeno deminiranje lokaliteta Vrela

Potpisan Zapisnik o primopredaji radova

Oslobodilačke snage BiH, kao izvođač radova na deminiranju u MZ Čekrekčije i predstavnici Civilne zaštite općine Visoko kao korisnik, 24.07. 2014. potpisali su Zapisnik o primopredaji radova.

Oslobodilačke snage  predale su projektni zadatak LZ Vrela površine 50 110,00 m2 koji je rađen od kraja mjeseca marta do kraja jula ove godine.

Projekt je bio veoma zahtjevan, te je na navedenom području nađeno 33 komada mina i to:

 1. PMA- =26 komada
 2. PMR- =3 komada
 3. PMR-2AS = 1 komad
 4. PMA- 2 = 3 komada

Pronađeno NUS-a ukupno 29 komada.

 • TTM = 15 komada
 • TKM = 3 komada
 • ROB = 4 komada
 • MB 60 mm = 3 komada
 • MG 40 mm
 • OSA = 1 komad
 • BRK = 1 komad
 • KB1 = 4 komada

Započela je aktivnost na deminiranju lokaliteta Vrela koje graniče sa područjem općine Ilidža.

U septembru će Oslobodilačke snage BiH izvršiti deminiranje kasarne «Teufik Tufo Buza».

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close