Visoko

Završeni radovi na III fazi projekta “Proširenja gradskog vodovodnog sistema Grada Visoko – Podsistem Moštre“

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko informiše javnost i stanovništvo Grada Visoko da su radovi na III fazi projekta “Proširenja gradskog vodovodnog sistema Grada Visoko – Podsistem Moštre“ završeni u skladu sa planiranom dinamikom.

Završena je izgradnja pumpne stanice, rezervoara Dubrave i  izgradnja transportnog cjevovoda, te je danas izvođač radova, zajedno sa Investitorom i Nadzorom nad radovima započeo punjenje vodovodnog sistema i probno puštanje u rad.

Nakon testiranja vodovodnog sistema pristupit će se izradi kućnih priključaka u sljedećim naseljima: Paljika, Ravne, Dubrave, Muhašinovići, Biskupići, Gornja Zimča, Donja Zimča, Šareni Hanovi, Monjare, Liješeva i Orašac.

Ovim putem obavještavamo i pozivamo sve stanovnike odnosno vlasnike građevinskih objekata sa navedenih područja, a koji do sada nisu podnijeli Zahtjev za priključenje na novoizgrađenu vodovodnu mrežu, da isti što prije podnesu, kako bi pristupili potpisivanju Ugovora o pružanju vodosnabdijevanja, te bili blagovremeno priključeni na vodovodnu mrežu Grada Visoko.

Predavanje Zahtjeva za priključenje na vodovodnu mrežu Grada Visoko navedeni korisnici mogu realizovati u prostorijama JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko Naselju Luke br.16 svaki radni dan u periodu od 07:30h do 15:30h, te ih molimo da prilikom predavanja Zahtjeva kod sebe imaju ličnu kartu koju će trebati dati na uvid našem službeniku.

JKP Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close