Završen unos podataka Popisa 2013, rezultati o ukupnom broju stanovnika u BiH do sredine godine

Sa krajem prošle godine (31.12.2014.) završeni su svi poslovi na unosu sirovih podataka u bazu podataka, a samim tim su i spoljni saradnici koji su radili u Centralnom mjestu za unos i obradu podataka popisa završili svoj angažman na projektu, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH o Popisu 2013, prenosi bh. novinska agencija Patria.

– Sav materijal koji je došao sa terena skeniran je i pohranjen u bazu podataka u izvornom obliku. Tekstualni zapisi pretvoreni su u šifre pri čemu su korištene međunarodne klasifikacije usvojene za popis (klasifikacija zanimanja, klasifikacija djelatnosti i klasifikacija država). Za šifriranje naseljenih mjesta i općina korišten je zvanični šifarnik općina i naseljenih mjesta u BiH. Ovaj proces je završen i sada predstoji faza kontrole šifara koju će raditi statističko osoblje iz sve tri statističke institucije i izrada izvještaja o kontroli kvaliteta šifriranja.

– Kad su u pitanju etnička obilježja koja se nalaze na popisnici (pitanje nacionalne i vjerske pripadnosti i maternjeg jezika) pripremljen je prijedlog šifarnika koji će usvojiti Centralni popisni biro. Šifarnik sadrži sve odgovore sa popisnica. To znači da su uvršteni i šifrirani svi odgovori u izvornom obliku, onako kako su ih davale, odnosno kako su se izjašnjavale popisane osobe. Nakon toga slijedi šifriranje ovih pitanja i kontrola šifriranog materijala.

Kompletna baza podataka popisa sa šifriranim varijablama biće završena do kraja januara. Nakon toga će se raditi uređivanje i kontrola podataka. To podrazumijeva primjenu seta pravila na osnovu kojih će se identifikovati rezidentno stanovništvo i ostale kategorije stanovništva (porodica, domaćinstavo…). Predstavnici statističkih institucija zajedno sa međunarodnim ekspertima trenutno rade na pripremi materijala i prijedloga pravila za obradu ovih pitanja koje će razmotriti i usvojiti Centralni popisni biro.

Prema planu aktivnosti konačni rezultati o ukupnom broju stanovnika u BiH biće objavljeni do sredine ove godine.

nap.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close