Visoko

Započeli radovi na izgradnji puta u naselju Grab, MZ Dobrinje

Za realizaciju projekta asfaltiranje lokalnog puta u naselju Grab, MZ Dobrinje, proveden je postupak javne nabavke i odabran izvođač radova firma „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbjeđena iz Budžeta Općine Visoko iz Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu za 2016. godinu.

Ugovorna vrijednost projekta iznosi 29.782,24 KM sa PDV-om.

U okviru radova na asfaltiranju puta u naselju Grab izvršiti će se asfaltiranje dionice puta u dužini od 460 m i širine 2,5 m, debljine asfalta 7 cm.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, a ispitivanje terena vršiti će Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close