Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u FBiH

Federalni pralament uskoro će razmatrati usvajanje Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u FBiH čiji je nacrt usvojila Vlada Federacije. Cilj je da se zdravstvenim osiguranjem pokrije što veći broj građana.
Aktuelni zakon o zdravstvenom osiguranju datira još iz 1997. godine. Razmatrajući sve njegove nedostatke Ministarstvo zdravstva Federacije BiH pripremio je Nacrt zakona koji bi, ukoliko bude usvojen, trebao omogućiti bolji status pacijenata u Federaciji BiH. Glavna novina koju zakon predlaže jeste uspostava jedisntvenog, centralnog zavoda za zdravstveno osiguranje, dok bi kantonalni zavodi bili reorganizirani u kantonalne sužbe za zadravstveno osiguranje.
„Imali bi jedinstveni centralni zavod za zdravstveno osiguranje i sredstva od doprinosa za zdravstveno osiguranje bi se prikupljala centralno po jedinstvenim kriterijima i po jedinstvenim kriterijima bi se raspoređivala prema kantonalnim službama zdravstvenog osiguranja“, izjavio je za RTV Slon Zlatan Peršić, glasnogovornik Ministarstva zdravstva u FBiH.
Predloženi model, tvrdi Peršić, podrazumijeva brojne benefite, jer se ovim modelom obaveznog zdravstvenog osiguranja potpuno i stvarno izjednačavaju prava osiguranika na cijeloj teritoriji Federacije.
„Stvarno se izjadnačavaju prava i zdravstvenih profesionalaca. Ovo podrazumjeva racionalniju, a efikasniju zdravstvenu zaštitu za sve građane Federacije. Ovakav model podrazumjeva da novac prati pacijenta, što zapravo znači da pacijent ima mogućnost da bira u kojoj zdravstvenoj ustanovi želi da se liječi“, kazao je Peršić.
U Ministarstvu zdravstva ubjeđenja su da će se ovakvi modelom povećati obuhvat zdravstvenog osiguranja, što će ujedno značiti manje neosiguranih osoba i više sredstva za zadravstveni sistem, a to će svakako donijeti i veći obim usluga koje pacijenti dobijaju na teret zdravstvenog osiguranja.

RTVSlon

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close