Zakon o faktoringu će pomoći malim i srednjim preduzećima

U nastavku 23. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH danas bi delegati trebalo da se izjasne o Nacrtu zakona o faktoringu, kojim bi Federacija BiH trebala dobiti odgovarajuću zakonsku regulativu koja će privrednim subjektima stvoriti uvjete za efikasniju naplatu potraživanja. 

Ovo je prvi zakon ove prirode ne samo u FBiH već i u BiH uopće, koji je u formi nacrta podržao Predstavnički dom Federalnog parlamenta.

Naime, faktoring poslovi u FBiH postoje, ali su se do sada sporo razvijali usljed pravnih nejasnoća i odsustva konkretnog zakona kojim bi bila uređena ova oblast.

Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja.

Preduzeća će primjenom faktoringa moći svoja potraživanja pretvoriti u likvidna sredstva, što će, prije svega, pomoći malim i srednjim preduzećima, koja usljed niske kreditne sposobnosti ili neadekvatnih sredstava osiguranja kredita, imaju otežan pristup bankarskim sredstvima.

Ovaj zakon će preduzećima u Federaciji BiH omogućiti lakši pristup izvorima finansiranja. Također, trebalo bi da bude olakšano poslovanje i ubrzan protok novca, i da samim time ojačaju privreda i finansijska tržišta Federacije BiH, navodi se u obrazloženju Nacrta zakona o faktoringu.

Također, u nastavku sjednice delegati Doma naroda danas će po skraćenom postupku razmatrati i prijedloge zakona o gradovima Bihaću, Širokom Brijegu, Tuzli i Zenici, po kojima bi ove za sada općine u Federaciji BiH trebale postati gradovi.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close