Zajednička komisija PS BiH: Negativno mišljenje o radu Vijeća ministara za 2014.

Poslanici i delegati članovi Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dali su negativno mišljenje o Izvještaju o radu Vijeća ministara BiH za 2014. godinu.

Danas su razmatrali rad Vijeća ministara i 11 bh. institucija za koje je ova komisija nadležna čiji su izvještaji obuhvaćeni Izvještajem o radu Vijeća ministara.

Radi se o institutima za intelektualno vlasništvo, za standardizaciju, za akreditiranje, zatim Instituciji ombdusmana te agencijama za statistiku, za nadzor nad tržištem, za osiguranje, za rad i zapošljavanje te za unapređenje stranih investicija, Konkurencijskom vijeću i Direkciji za ekonomsko planiranje.

Članovi  Komisije postavljali su pitanja predstavnicima ovih institucija te su ukazali na statistike koje govore da mnoge institucije nisu ostvarile više od 50 posto planiranih aktivnosti u prošloj godini.

Član Komisije Jasmin Emrić (Stranka demokratske aktivnosti – A-SDA) naglasio je da Vijeće ministara treba raditi što je moguće više na usaglašavanju bh. propisa s propisima i legislativom Evropske unije budući da BiH teži postati njenom članicom.

Iznio je podatak da je Vijeće ministara realizirao 43 posto od planiranog, te je podsjetio da ovakvi rezultati rada mogu biti zbog činjenice da je prošla godina bila izborna, ali je upozorio da državna vlada mora raditi učinkovitije bez obzira na tu činjenicu.

Smatra da u izvještaju nije posvećena dovoljna pažnja upravo evropskim integracijama te je pozvao da se izvještaji određenih institucija trebaju temeljitije pripremati.

O zabrinjavajućem broju ostvarenih ciljeva u odnosu na planirane upozorila je i članica Komisije i delegatkinja Zdenka Džambas (Hrvatska demokratska zajednica – HDZBiH) naglašavajući da vjerovatno postoje opravdanja za to, ali da ih ona u izvještajima ne može naći jer su navedeni samo procenti.

Član Komisije i delegat Doma naroda Sredoje Nović (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD), bivši ministar civilnih poslova BiH, kazao je da metodologija izrade izvještaja Vijeća ministara BiH nije dobra te je podsjetio da je Generalni sekretarijat Vijeća ministara zadužen da predloži novu metodologiju izrade izvještaja.

Ocijenio je da bi kompletni izvještaji agencija i instituta dali potpuniju sliku o problemima i razlozima zbog kojih nije ostvarena veća učinkovitost određenih institucija.

Članovima Komisije obratili su se i predstavnici ovih institucija te je Aleksandar Cincar, direktor Instituta za standardizaciju, kazao da je ovaj institut usvojio 85 posto evropskih standarda ili oko 20.000 propisa i da je od devet kriterija koje je tražila Evropska komisija ostvareno sedam.

– Dva od njih nisu u našoj nadležnosti jer je potrebno usaglasiti bh. legislativu s legislativom EU, a drugi je da BiH dobije kandidatski status – pojasnio je.

Direktorica Agencije za unapređenje stranih investicija Jelica Grujić je kazala da je u prošloj godini zabilježeno 820 miliona KM stranih investicija, što je duplo više u odnosu na 2013. godinu.

Iz Konkurencijskog vijeća BiH upozoreno je da Vijeće ministara mora imenovati novog predsjednika tog vijeća jer se ne održavaju sjednice. Naglašeno je i da se ne radi o klasičnom imenovanju predsjednika nego o rotiranju na toj pozicji šest članova Vijeća, ali Vijeće ministara mora to potvrditi.

Komisija je s dva glasa za i šest suzdržanih dala negativno mišljenje o čemu bi se poslanici Predstavničkog doma PSBiH trebali izjašnjavati na sjednici koja je zakazana za 29. april.

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close