-TopSLIDEVisoko

„Zabranjuje se saobraćaj za sva vozila u ulici Čaršijska ponedjeljkom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati.“

Na OSMOJ. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Visoko, koja je zakazana za 24. juni, vijećnici bi trebali potvrdidti zabranu iz naslova

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko

Član 1.

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 6/09, 1/17, 10/18 i 05/21) član 13. dopunjuje se novim stavom 2 koji glasi: „ Zabranjuje se saobraćaj za sva vozila u ulici Čaršijska ponedjeljkom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati.“

Član 2.

Ostale odredbe Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 6/09, 1/17, 10/18 i 05/21) ostaju neizmijenjene.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

***

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko je član 2. Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 9/18), član 4., član 13. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/10, 66/13), člana 10. Privremene statutarne odluke Grad Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 5/19) u kome je utvrđena nadležnost Gradskog vijeća za izmjene i dopune ove Odluke.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Obzirom da se ponedjeljkom tradicionalno održava pazarni dan u ulici Čaršijska, a uvažavajući potrebe naših građana za tradicionalnim odlaskom na zelenu pijacu predlažemo zabranu saobraćaja za sva vozila ponedjeljkom u vremenu od 8,00 – 15,00 sati. Također istićemo da u navedenom vremenskom periodu je zabilježena velika koncentracija i protok pješaka čija bezbjednost je bila značajno narušena zbog prolaska vozila.

Zabranom saobraćaja stvoriti će se i prilagoditi bolji uslovi za privredne subjekte jer se očekuje veća frekvencija potencijalnih kupaca i povećat će se bezbjednost pješaka i potencijalnih kupaca.

Ova mjera je podrška privredi, razvoju turizma i društvenog života na području grada Visoko, a u isto vrijeme i prilika da se odmaknemo od nemile situacije prouzrokovane pandemijom COVID 19.

Predlažemo Gradskom vijeću da usvoji predloženu izmjenu i dopunu Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko.

                                                                                         SLUŽBA

                                                                                                       ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ,

                                                                                      KOMUNALNE POSLOVE, ZAŠTITU OKOLINE I

                                                                                          JAVNE NABAVKE

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close