Za uvezivanje staža radnika KTK “Visoko”, “Fortune” i “Konjuha” odobreno 588.847 KM

Vlada FBiH donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja 588.847,95 konvertibilnih maraka iz ovogodišnjeg federalnog budžeta na ime izmirenja dugovanja tri privredna društva za neuplaćene doprinose po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

Od ukupne sume, za 18 radnika KTK “Visoko” d.d. Visoko je izdvojeno 197.231,59 KM. Za penzionisanje 15 radnika “Fortune” d.d. Gračanica odobreno je 192.164,32 KM, dok je za 52 radnika “Konjuha” d.d. Živinice namijenjeno 199.452,04 KM kako bi stekli mogućnost za odlazak u penziju.

Sredstva će biti dodijeljena putem Union banke d.d. Sarajevo, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima. Ova banka će, na osnovu Odluke Vlade FBiH, s korisnicima sredstava ugovoriti sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave Odluke, izuzev ukoliko korisnici ne ispunjavaju sve uslovi za potpisivanje ugovora, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close