Za reformu javne uprave potrebna jača politička podrška

Zahvaljujući realizovanim projektima, Fonda za reformu javne uprave koji su usmjereni na izgradnju kapaciteta državnih službenika, poboljšanje poslovnog ambijenta u BiH i ostvarivanje befenita za građane, u pet projekata  obuku je u 2012. godini završilo 3.005 državnih službenika.

“Time je povećan nivo znanja i vještina državnih službenika u različitim oblastima. Ipak, u ovaj proces aktivnije trebaju biti uključene i druge institucije, koje do sada nisu ispunjavale reformske mjere, a bile su obavezne. I na tome smo radili u drugoj polovini ove godine. Zadovoljna sam ne samo odzivom institucija, nego injihovom spremnošću da u budućnosti ispunjavaju reformske obaveze. Ured za reformu javne uprave imao je političku podršku ali ta podrška treba biti jača. Potreban nam je mehanizam koordinacije koji bi uključivao zajedničke aktivnosti vlada”, izjavila je za Fenu, Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH.

Primjer takvog projekta je “Transponovanje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH”, u okviru kojeg smo o vrstama, tehnikama i načinima usklađivanja domaćih sa EU propisima educirali 348 službenika koji rade na ovim poslovima.

U 2012. godini realizovan je i projekat “Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i opštih akata u BiH”, a zahvaljujući njegovoj implementaciji po prvi put u BiH imamo harmonizirana pravila za izradu zakona na sva četiri nivoa vlasti.  Set dokumenata razvijen je i u okviru projekta “Izrada okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka”, istaknula je Borovac.

“Usvajanje tih dokumenata jedan je od preduslova za uvođenje elektronskih usluga, kao što su izdavanje lične karte ili vozačke dozvole putem interneta.  Projekat, za koji i sami korisnici, odnosno ministarstva finansija na sva četiri upravna nivoa, ističu kao izuzetno uspješnim je “Informacioni sistem upravljanja budžetom – BMIS” i on će zvanično biti okončan u januaru 2013. godine”, kazala je Borovac.

U okviru projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima” 2.400 službenika pohađalo je obuku i svi su dobili ECDL certifikat koji je priznat u više od 140 zemalja svijeta.  Kroz projekat “Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I” ojačani su kapaciteti za planiranje, kreiranje i upravljanje politikama u Vijeću ministara, entitetskim i Vladi Brčko distrikta.

Od projekata planiranih u 2013. godini, Ured za reformu javne uprave će realizovati i projekat namijenjen za Republiku Srpsku, odnosno nabaviti softver koji će omogućiti Agenciji za državnu upravu da ima objedinjene podatke o slobodnim radnim mjestima, državnim službenicima koji uspunjavaju uslove za premještaj na drugo radno mjesto i neraspoređenim službenicima, pojasnila je Borovac.

U oblasti e-uprave u pripremi je projekat “Studija izvodljivosti za primjenu sistema „Sve na jednom mjestu za registraciju poslovnih subjekata”, koji će dati presjek stanja na svim nivoima vlasti o pitanju zakonske regulative u poslovima registracije i započinjanja biznisa. Većina projekata finansirana je iz Fonda za reformu javne, zahvaljujući donatorima.

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH tokom 2012. godine poduzeo je i niz aktivnosti kako bi podstakao institucije da dovrše neispunjenje reformskih mjera iz 2011. godine.

“Inicirali smo, a Vijeće ministara usvojilo je zaključak prema kojem su sve institucije dužne u svoje godišnje planove rada ugraditi i mjere iz Revidiranog akcionog plana. Očekujemo da će, zahvaljujući tome, rezultat reforme 2013. godine biti mnogo bolji nego prethodnih godina“, istakla je Borovac i dodala da je, u dosadašnjoj praksi, fokus reforme bio  uglavnom na ministarstvima i ključnim institucijama koje su akcionim planom zadužene za glavninu reformskog posla.

fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close