BiHPrivreda

Za projekte energetske efikasnosti dostupno dva milijuna KM sredstava

Fond za zaštitu okoliša Federacije je raspisao javni poziv za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za financiranje projekata eneretske efikasnosti za 2016. godinu. Predmet poziva je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava putem zajma za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao mjera energetske efikasnosti. Ukupan raspoloživi proračun za ovaj poziv je 2.000.000 KM.

Kamatna stopa za ovaj zajam je fiksna i iznosi 2 % godišnje sa grace razdobljem od maksimalno do 12 mjeseci. Rok otplate zajma je do 7 godina uključujući i grace razdoblja. Minimalno vlastito sudjelovanje klijenta je 10%.

Sredstva će se dodijeljivati kroz tri lota. U sklopu Lot-a 1 sredstva se dodjeljuju za projekte primjene mjera energijske efikasnosti u nestambenim (javnim) objektima. Raspoloživi proračun je 500.000 KM.

Projekti u ovoj oblasti odnose se na projekte povećanja energijske efikasnosti u postojećim javnim nestambenim objektima u vlasništvu ili s pravom raspolaganja jedinica lokalne (općinske), kantonalne i federalne uprave (upravni i administrativni objekti, škole, vrtići, bolnice, domovi za nezbrinutu djecu i ostale javne ustanove), navodi se u javnom pozivu.

Kvalificirani projekti energetske efikasnosti su projekti rekonstrukcije, renovacije ili opremanja, sa ciljem investiranja u stalna sredstva, projektirani da smanje potrošnju energije (uz zadržavanje istog ili poboljšanje postojećeg komfora) ili doprinesu povećanju korištenja obnovljivih izvora energije.

Lot 2 se odnosi na projekte primjene mjera energetske efikasnosti u nestambenim (gospodarskim) objektima. Raspoloživi proračun je 750.000 KM.

Ovaj Lot podrazumijeva ulaganja sredstava u projekte koji su namijenjeni za obavljanje proizvodne djelatnosti (npr.  proizvodne hale u industrijskoj proizvodnji, proizvodne radionice, skladišta i sl.).

Mogu se prijaviti projekti rekonstrukcije, renovacije ili opremanja, sa ciljem investiranja u stalna sredstva, projektirani da smanje potrošnju energije (uz zadržavanje istog ili poboljšanje postojećeg komfora) ili doprinesu povećanju korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti.

Kroz Lot 3 će biti dodijeljivana sredstva za projekti energijske efikasnosti u industrijskim procesima.  Raspoloživi proračun je 750.000 KM.

Kroz ovaj Lot će se podržati projekti korištenja toplotne energije u proizvodnim procesima;uvođenje efikasnih industrijskih rashladnih sustava; uvođenje efikasnih elektromotornih pogona; revitalizacija toplotne i električne infrastrukture; zamjena primarnog energenta u energetskim postrojenjima okolišno prihvatljivim energentom; zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije; tehnološke izmjene i ostali zahvati u proizvodnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije (toplotne i/ili električne energije).

Rok za podnošenje prijava je 60 kalendarskih dana uključujući i dan objave Javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH.

Akta

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close