Za poslodavce koji ne poštuju prava radnika i nemaju fiskalne kase – kazna i do 200.000 KM!

Dva puta oboren, Zakon o prekršajima FBiH ponovo će se naći pred Federalnim parlamentnom 17. i 19. decembra. U Vladi FBiH smatraju da je to definitivno prilika da se vidi ko jeste, a ko nije za uvođenje reda, poboljšanje položaja radnika i veću fiskalnu disciplinu.

Šta se definira Zakonom o prekršajima?

Ovim zakonom definiraju se prekršaj, prekršajne sankcije, postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, usmeni pretres, rješenje o prekršaju, žalba, povrat u pređašnje stanje, ponavljanje postupka, evidencija i brisanje sankcija, izvrečenje kazni kao i druga pitanja od značaja za prekrešaje na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Među primjedbama koje su izrečene na račun ovog zakona jeste i sumnja da će se njime kažnjavati „pošteni“ poslodavci i “mala” preduzeća, što je i bio jedan od razloga njegovog obaranja.

Koga čekaju kazne?

No, Vlada FBiH u odgovoru na ove primjedbe tvrdi sljedeće:

– Nije tačno da će se kažnjavati „pošteni“ poslodavci, jer onaj ko radi pošteno ne može, niti smije biti kažnjen. Također, nije tačno da je ovaj zakon udar na „mala“ preduzeća, jer zakon propisuje jednak tretman svih pravnih i fizičkih osoba. Međutim, tačno je da se uvode oštrije sankcije, naročito u segmentu poštivanja prava radnika i fiskalne discipline. Otklanjaju se problemi u radu inspekcijskih službi i njihov rad čini efikasnijim i transparentnijim. Također, otklanja se i višegodišnji paradoks prema kojem je isplatnije bilo platiti kaznu, nego prijaviti radnika i raditi u skladu sa propisima.

Zakon predviđa i mogućnost da se otpiše polovine kazne, ukoliko se prekršajni nalog plati u predviđenom roku.

Zakon također strikto navodi i da “niko ne može biti kažnjen za prekršaj, niti se prema njemu mogu primjeriiti prekršajne sankcije, ako radnja koja mu se stavlja na teret prije nego što je bila izvršena nije bila zakonom, ili na zakonu osnovanom propisu, određena kao prekršaj i za koju zakonom iii drugom na zakonu osnovanom propisu, nije propisana vrsta i visina sankcije za učinitelja”.

Kolike se novčane kazne propisuju?

Prema novom Zakonu o prekršajima najmanja novčana kazna za fizičku osobu ne može se propisati u iznosu nižem od 30,00 KM, za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu nižem od 50,00 KM, dok za pravnu osobu kazna ne može biti manja od 500,00 KM,

Za osobu koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost – obrt najmanja novčana kazna  iznosi 100,00 KM.

NO, kazne mogu biti i znatno veće, pa se tako za prekršaj propisan zakonom fizičkoj osobi  može ‘odrezati’ i maksimalna kazna od 10.000,00 KM, za odgovornu osobu u pravnoj osobi ona može ići i do 20.000,00 KM, a za pravnu osobu čak do 200.000,00 KM.

Za prekršaj koji počini osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost – obrt, zakonom se može propisati novčana kazna najviše do 20.000,00 KM.

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/aa)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close