Za izbore u BiH registrovano 3.278.908 birača

Građani Bosne i Hercegovine (BiH) 12. oktobra glasat će za šest različitih nivoa vlasti u skladu sa složenim ustavnim uređenjem zemlje koja je podijeljena na dva entiteta: Federacija BiH (FBiH) i Republika Srpska (RS).

Autor: Fena

Rečeno je u privremenom Izvještaju kojega je za Opće izbore u BiH sačinio Ured za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE) i Izborna posmatračka misija Bosna i Hercegovina (ODIHR), za period od 3. septembra do 22. septembra ove godine.

Prema ovom Izvještaju, etničke podjele predstavljaju odlučujući faktor u političkom diskursu zemlje, a pravni okvir i dalje odražava ograničenja zasnovana na etničkoj pripadnosti koja se tiču prava na kandidaturu.

U skladu s nedavno usvojenim amandmanima, nadležnosti koje se odnose na utvrđivanje sukoba interesa za izabrane zvaničnike prenesene su sa Centralne izborne komisije (CIK) na parlamentarnu komisiju, i to u sklopu procesa koji je više sagovornika Izborne posmatračke misije OSCE/ODIHR dovelo u pitanje.

– CIK je na čelu izborne administracije na tri nivoa. Dok CIK generalno uživa povjerenje javnosti, neki sagovornici Izborne posmatračke misije OSCE/ODIHR zabrinuti su zbog potencijalne zloupotrebe izbornog procesa, posebno u pogledu brojanja glasova – navodi se u Izvještaju OSCE-a.

Dodaje se da iako su birački odbori (BO) formirani u zakonski predviđenom roku, Izborna posmatračka misija OSCE/ODIHR zaprimila je brojne pritužbe da kandidati trguju pozicijama u biračkim odborima kako bi osigurali zastupljenost u područjima koja su im posebno zanimljiva.

Za ove izbore registrovano je 3.278.908 birača, uključujući 42.044 osobe registrovane za glasanje putem pošte i 214 onih koji će glasati u diplomatskim predstavništvima.

CIK je otkrio preko 600 sumnjivih zahtjeva za glasanje putem pošte i proslijedio ih tužilaštvu radi istrage.

U izvještaju se navodi i to da po prvi put, birači u Brčko Distriktu moraju se opredijeliti za državljanstvo jednog od entiteta kako bi mogli glasati.

Za izbore na državnom i entitetskom nivou, navodi se u Izvještaju, ovjerena je 51 politička stranka sa 517 kandidatskih listi koje uključuju 3.524 kandidata i 15 nezavisnih kandidata. Za izbor članova Predsjedništva BiH ovjereno je 17 kandidata, od kojih je samo jedna žena. Za izbor predsjednika i potpredsjednika RS-a ovjereno je 19 kandidata, od kojih su dvije žene.

Predizborna kampanja je zvanično počela 12. septembra, što je uočljivo širom zemlje. Većina kandidata je usmjerila predizborne programe na pitanja socijalne zaštite i ekonomskog razvoja.

– Nisu usvojene nove mjere za jačanje transparentnosti u pogledu finansiranja predizborne kampanje ili revizorskih kapaciteta CIK-a – ističe se u Izvještaju.

Prema mišljenju OSCE-a i ODIHR-u medijsko okruženje u BiH je raznoliko, ali ipak u velikoj mjeri podijeljeno po etničkim linijama. Oslanjanje na prihode od marketinga na prezasićenom tržištu čini medije podložnim političkim pritiscima i može ograničiti njihovu uređivačku nezavisnost, a optužbe su česte.

U skladu s pozivom CIK-a BiH, OSCE/ODIHR je 3. septembra ove godine oformio Izbornu posmatračku misiju (IPM), koju predvodi Cornelia Jonker a čini je 11 eksperata sa sjedištem u Sarajevu i 20 dugoročno angažiranih posmatrača raspoređenih širom zemlje. Članovi Misije dolaze iz 23 zemlje članice OSCE-a.

Naglašava se da se etnička podijeljenost zemlje odražava na način na koje izborno tijelo glasa.

U Izvještaju se također navodi da Pravni okvir i dalje nameće ograničenja etničke prirode u vezi s pravom kandidovanja na izborima i glasanja. Pravo kandidovanja za člana Predsjedništva BiH imaju samo građani koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi. Pored toga, pravo kandidovanja je ograničeno prebivalištem: Srbi registrovani u FBiH te Bošnjaci i Hrvati registrovani u RS-u ne mogu se kandidovati za člana Predsjedništva.

– Evropska unija je snažno kritikovala odsustvo „vjerodostojnog napora u provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci koja se odnosi na diskriminaciju građana na osnovu etničke pripadnost“- kaže se, između ostalog, u Izjveštaju.

Biračko pravo je, dodaje se, također ograničeno prebivalištem: birači iz RS-a mogu glasati samo za srpskog kandidata za člana Predsjedništva BiH, dok birači iz FBiH mogu glasati samo za bošnjačkog ili hrvatskog kandidata.

Ustav BiH prepoznaje Bošnjake, Srbe i Hrvate kao „konstitutivne narode“ na osnovu samoizjašnjavanja.

Za izbore je nadležan i potpunu odgovornost snosi CIK i 142 općinske izborne komisije (OIK), a za proces glasanja i prebrojavanje glasova zaduženo je 5.546 biračkih odbora (BO), uključujući pet biračkih odbora u diplomatskim predstavništvima u inostranstvu.

OSCE/ODIHR izrazili su u Izvještaju zabrinutost da bi procesi poput prebrojavanja glasova mogli biti zloupotrijebljeni.

Naglašava se da je registracija birača pasivna i temelji se na biračkim spiskovima, te stoga, građani stariji od 18 godina imaju pravo glasa, osim ako im to pravo nije oduzeto pravosnažnom sudskom odlukom iz razloga lišavanja poslovne sposobnosti ili zbog krvične presude.

Kada je u pitanju finansiranje stranaka, u Izvještaju se kaže da polozi za registraciju za Predsjedništvo BiH i PD BiH iznose 20.000 KM odnosno 14.000 KM za učešće stranaka na izborima za entitetski nivo (1,95583 KM = 1 EUR).

Također se naglašava da kandidati mogu finansirati svoje kampanje sredstvima iz entitetskih budžeta, od članarina. Za svaki izborni nivo kandidat može potrošiti do 0,30 KM po registrovanom biraču. Ne postoji obaveza dostavljanja međuizvještaja o donacijama i troškovima predizborne kampanje. Pored toga, na državnom ili lokalnom nivou aktivno je preko 40 televizijskih (TV) i 140 radio stanica.

Pojedinci mogu donirati do 10.000 KM, a pravna lica do 50.000 KM, a strane donacije, kao i doznačavanje sredstava preko administrativnih tijela, javnih institucija i anonimnih donatora je zabranjeno.

OSCE je mišljenja da oslanjanje na prihode od oglašavanja na prezasićenom tržištu čini medijske kuće podložnim političkom pritisku i može ugroziti njihovu uređivačku nezavisnost.

Na kraju u Izvještaju se kaže da su Parlamentarna skupština OSCE-a (PS OSCE) i Parlamentarna skupština Vijeća Evrope (PSVE) najavili slanje posmatračke delegacije za potrebe praćenja aktivnosti na sam dan izbora.

Predsjedavajući OSCE-a imenovao je Roberta Battellija za specijalnog koordinatora koji vodi kratkoročnu posmatračku misiju OSCE-a za ove izbore. Engleska verzija ovog izvještaja je jedini zvanični dokument, saopćio je Ured OSCE u BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close