Za dokapitalizaciju rudnika EPBiH planira izdvojiti 214 miliona KM

Javno preduzeće (JP) Elektroprivreda BiH (EPBiH) obilježava 7. septembar, Dan  preduzeća. U 70 godina postojanja Elektroprivreda BiH je, dakle, prolazila kroz organizacione transformacije i razvojne faze. Danas je JP Elektroprivreda BiH najveća elektroprivredna kompanija u BiH koja električnom energijom snabdijeva više od 737 hiljada kupaca. Veličina Elektroprivrede BiH ogleda se u tehničkim kapacitetima, proizvodnim i ekonomskim pokazateljima uspješnosti.

Snagu preduzeća čini više od 4.800 njegovih zaposlenika, raznih profila i stepena stručnosti, zaslužnih za sve njegove uspjehe. Tržišna prodaje EPBiH, npr., 2013. godine je iznosila 2.786 GWh.

Planovi Elektroprivrede BiH predviđaju snažan poslovni razvoj u budućnosti, uključujući potpuno ozdravljenje rudnika finansijskim ulaganjima, koja će u konačnici dovesti do njihovog pozitivnog poslovanja.

Za dokapitalizaciju rudnika EPBiH je planirala izdvojiti 214 miliona KM vlastitih sredstava. Do sada je ugovorila nabavku rudarske opreme i mehanizacije u iznosu 161,4 miliona KM, a realizirane (plaćene) nabavke vrijednosti su 143 miliona KM.

Elektroprivreda BiH je orijentirana i na izgradnju novih kapaciteta u oblasti proizvodnje električne energije. Posebna pažnja posvećuje se proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, energetskoj efikasnosti i poslovanju u skladu sa standardima EU za zaštitu okoline

Putem kapitalnih projekte Elektroprivreda BiH nastoji postići višestruko korisne efekte, među kojima su: sigurnost snabdijevanja električnom energijom, proizvodnja iz obnovljivih izvora, zapošljavanje, jačanje privrede, te svojim napretkom i dalje biti pokretač razvoja Bosne i Hercegovine.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close