Za BiH 165,8 miliona eura iz IPA-e II do 2017. godine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju o konačnoj verziji Indikativnog strateškog dokumenta za IPA-u II za Bosnu i Hercegovinu (2014-2017), kojim su definirani prioriteti finansijske pomoći EU za podršku BiH na njenom pristupnom putu.

Zadužena je Direkcija za evropske integracije da, u saradnji s nadležnim institucijama u BiH, nastavi koordinirati proces u vezi s korištenjem IPA-e II u BiH u skladu s dinamikom procesa i smjernicama Evropske komisije.

Sektori koji su uključeni u Indikativni strateški dokument za moguću IPA-u II podršku su: Demokratija i upravljanje, Vladavina prava i osnovna prava, Konkurentnost i inovacije – strategije lokalnog razvoja te Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

Ukupni indikativni iznos sredstava predviđen za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA-e II do 2017. godine je umanjen i iznosi 165,8 miliona eura.

Indikativne godišnje alokacije za državni program za BiH za 2014. i 2015. godinu iznose po 39,7 miliona eura, za 2016. godinu iznosi 42,3 miliona eura, a za 2017. godinu 43,7 miliona eura.

Razlog umanjenja IPA sredstava su zastoj BiH na putu evropskih integracija, nepostojanje mehanizma koordinacije i nedostatak određenih strateških dokumenata, jer je novi pristup da se pomoć fokusira na sektore u kojima postoje sektorske strategije i dovoljna sektorska koordinacija, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Indikativni strateški dokument bit će revidiran 2017. godine, kada je planirana revizija svih strateških dokumenata IPA-e II za sve zemlje korisnice, ali u Bosni i Hercegovini može biti revidiran i ranije na inicijativu Evropske komisije.

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close