VM podržalo inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine upoznato je s inicijativom “Partnerstvo za otvorenu vlast”, koju je i podržalo. Zaduženo je Ministarstvo pravde da, u suradnji s Uredom za reformu javne uprave i ostalim institucijama, poduzme sve aktivnosti radi žurne pripreme prijedloga za Vijeće ministara BiH i upućivanja Predsjedništvu BiH radi donošenja odluke o pristupanju BiH inicijativi „Partnerstvo za otvorenu vlast”.

Na ovaj način Vijeće ministara BiH potvrđuje potporu načelima transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja prednosti  novih  tehnologija  kako  bi  tijela  javne  vlasti  na  svim  razinama  bila efikasnija  i  odgovornija, što bi  stvorilo  preduvjete  za  brže  i bolje pružanje javnih usluga, priopćili su iz VM-a.

ekapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close