Vlasti do jučer potrošile više od pet milijardi KM

Državne institucije u BiH na svim nivoima do jučer su potrošile više od 5,3 milijarde KM javnog novca od oko 9,2 milijarde KM, koliko ukupno iznose državni, entitetski, kantonalni, općinski, te budžet Distrikta Brčko u ovoj godini. Ovaj iznos potrošenog novca pokazao je brojač javnih finansija Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), ranije postavljen u centru Sarajeva, a isti podatak prikazuje i brojač na internet-stranici CPI-ja.

Nesmanjeni tempo

Uprkos krizi i teškom stanju u državi i društvu, te tome što građani ugroženi majskim poplavama nisu još dobili ni marku, institucije, prema brojaču, u ovoj godini nesmanjenim tempom troše 292 KM u sekundi, što je sedam maraka više nego prošle godine.

 


Faksimil internet-stranice CPI-ja: Brojač javne potrošnje

 

No, najveći dio ovog novca odlazi na plaće zaposlenih u javnom sektoru na svim nivoima vlasti u zemlji, čiji broj se, prema posljednjim statističkim podacima, kreće oko 150.000 i to ne računajući zaposlene u različitim fondacijama, agencijama i javnim preduzećima, što znači da je ovaj broj znatno veći!

Tako je, naprimjer, u državnim institucijama zaposleno oko 23.000 službenika, na nivou FBiH oko 70.000, u RS oko 55.000, te Brčko Distriktu oko 3.000.

Svrha sami sebi

Do sada su zaposleni koji se plaćaju direktno iz budžeta godišnje građane koštali oko 3,2 milijarde maraka, koje su trošene na njihove plaće i naknade, a čak oko 2,8 milijardi maraka ovi zaposlenici proizvedu materijalnih troškova.

 


Ogromna potrošnja novca građana

 

To znači da birokratski aparat godišnje, ustvari, plaćamo najmanje 6,1 milijardu maraka. Ako se u obzir uzme to da se iz budžeta servisira i vanjski dug, jasno je da vlasti ne osiguravaju uvjete za bilo kakva ulaganja u privredu te za dobrobit građana, nego su svrha sami sebi.

Nažalost, prema projekcijama javnih budžeta do 2015. godine, ovaj broj zaposlenih u javnom sektoru i dalje će rasti, što je bila praksa i prethodnih godina.

  • 9,2 milijarde KM u budžetima na svim nivoima
  • 3,2 milijarde KM ide na plaće uposlenih u javnom sektoru
  • 2,8 milijardi KM za materijalne troškove
  • Najmanje 150.000 zaposlenih u administracijiAvaz
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close