PolitikaZDK

Vlada odobrila 1,23 miliona KM subvencija privrednim subjektima u ZDK

VladaZeničko-dobojskog kantona donijela je odluku o odobravanju sredstava u ukupnomiznosu od 1.213.053,75 KM namijenjenih Programu podrške razvoja konkurentnostiprivrede, investiranja u opremu, obuke radne snage, promocije i sajmova,standarda i kontrole kvaliteta te patenata.

Navedena grant shemaMinistarstva za privredu ZDK fokusirana je na tri prioritetne oblasti. Prva jetehnološko unapređenje malih i srednjih preduzeća (MSP), unapređenje kvalitetaproizvoda i standardizacija poslovanja i proizvodnih procesa, drugaprekvalifikacija i dokvalifikacija radnika radi postizanja višeg stepenaproduktivnosti i kreiranje radnih mjesta, a treća oblast je pristup tržištu ipromocija proizvoda MSP-a.

Po oblastima, zaulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu predviđen je podsticaj do 25.000KM, uvođenje standarda kvalitete do 4.000 KM te uvođenje CE oznaka do 5.000 KM,s tim da iznos subvencije za jednu ili sve tri navedene stavke ne može prećiiznos od 25.000 KM. Za obuku radne snage koja će rezultirati stvaranjemminimalno tri radna mjesta predviđen je maksimalan iznos podsticaja od 9.000KM, odnosno učešće grant sheme po radniku od 3.000 KM, dok je za unapređenjepristupa tržištu i promociju proizvoda na međunarodnim sajmovima van BiHpredviđen najveći iznos od 6.000 KM.

Na javni poziv moglasu se prijaviti MSP koja posluju minimalno šest mjeseci te imaju tri i višezaposlenih, uz obavezu da moraju osigurati vlastito finansiranje od minimalno50 posto ukupnog iznosa za realizaciju predloženog projekta.

“Ukupno jedostavljeno 70 zahtjeva po objavljenom javnom pozivu, od čega je 45 bilouredno. Projekcija je da će se odobrenim subvencijama inicirati realizacijaplaniranih projekata u iznosu od 3,5 miliona KM te otvoriti 113 novih radnihmjesta”, rekao je ministar za privredu Zlatko Jelić.

Sredstva podsticajasu dobili sljedeći privredni subjekti: BOSNIAN BEECH BOARD d.o.o. Visoko,Empress d.o.o. Zenica, ZEMI d.o.o. Tešanj, EL COMPANY d.o.o. Visoko, Euro-groupd.o.o. Kakanj, Prometno-uslužno društvo EMG d.o.o. Zenica, DRVEX d.o.o. Žepče,Haustor d.o.o. Tešanj, Z-chromoprom d.o.o. Usora, Inkos export-import d.o.o.Kakanj, AM INTER STIL d.o.o. Žepče, SAMELAY d.o.o. Tešanj, ENTA d.o.o. Visoko,DALLAS d.o.o. Žepče, Vimar Groupe d.o.o. Visoko, ŠEHERCONI d.o.o. Maglaj,KAKANJmontage d.o.o. Kakanj, SADIK-PROM d.o.o. Visoko, Stolarija Šimić d.o.o.Žepče, Drvo-dom d.o.o. Žepče, Ćosić Promex d.o.o. Usora, Žaluzine STYLE d.o.o.Zenica, BARBARA MEBL d.o.o. Žepče, Industrija mesa SEMIĆ d.o.o. Visoko, NASTROd.o.o. Tešanj, HIDRORING d.o.o. Tešanj, Planjax komerc d.o.o. Tešanj, ZlatniKlas Jerković d.o.o. Žepče, Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o.Zenica, EKOLUFT d.o.o. Doboj Jug, DESING-S d.o.o. Tešanj, Kommerce Cre d.o.o.Zenica, Comfor-star d.o.o. Tešanj, MBA Steel d.o.o. Usora, DI-NAMIK d.o.o.Zavidovići, SKULA PROGRAMS d.o.o. Doboj Jug, Zirćo-Komerc d.o.o. Žepče,MELIK-GROUP d.o.o. Visoko, Zlatna kap – opća poljoprivredna zadruga p.o.Tešanj, Mesna industrija SEMKO d.o.o. Visoko, KAMEL STIL d.o.o. Tešanj, KARTONKOMERC d.o.o. Tešanj, ENBB PRODUKT d.o.o. Tešanj, Privredno društvo za varilačko-montažneposlove PDVM ELEKTROVAR d.o.o. Kakanj i IBM KATIĆ d.o.o. Usora.

Premijer Mirza Ganićnavodi kako je Program utroška budžetskih sredstava za subvencije privatnimpreduzećima i poduzetnicima – ESCROW za 2019. godinu “težak” 2,4miliona KM, te da je Vlada je preraspodjelama unutar programa uspjela daosigura da sredstva podsticaja dobiju sva mala i srednja preduzeća koja suispunjavala uslove javnog poziva. Preraspodjelom je, ističe, iznos subvencijaza razvoj konkurentnosti privrede povećan sa 700.000 na milion i 250.000 KM.

“To govori oposvećenosti Vlade stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i jačanju realnogsektora, kako bi privreda ZDK ostala kičma privrede i vodeći izvoznik u Bosni iHercegovini”, kazao je premijer Ganić.

Press služba ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close