Vlada Federacije BiH ukinula mjeru kontrole cijena

Nastavljajući 47. hitnu sjednicu u stalnom zasjedanju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena.

Odluku, koja je danas prestala da važi, Federalna vlada je donijela nakon što je 15. maja 2014. godine proglasila stanje prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama i
poplavama.

Njihovom donošenju prethodila je procjena Vlade FBiH da su se stekli uvjeti za poduzimanje mjera neposredne kontrole cijena. Također, na sjednici održanoj 18. maja 2014. godine, Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo trgovine i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u saradnji s nadležnim tijelima i inspekcijama svih kantona u FBiH, intenzivno prate kretanje cijena, te da, u slučajevima njihovog nezakonitog i neosnovanog povećanja i mogućih zloupotreba, hitno poduzmu mjere iz svoje nadležnosti i o tome informiraju Vladu FBiH.

Kao razlog za prestanak važenja mjera neposredne kontrole cijena navedeno je kako je u periodu od proglašenja stanja prirodne nesreće došlo do regulacije stanja u pogledu saniranja posljedica nastalih poplavama, te u pogledu snabdijevanja i cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština, kao i ostalih proizvoda.

U cilju suzbijanja nerealnog utvrđivanja cijena i nepoštenog ponašanja trgovaca u uvjetima stanja prirodne nesreće na području FBiH, Federalno ministarstvo trgovine će, u saradnji s nadležnim inspekcijama, udruženjima potrošača i ostalim nadležnim organima, i nadalje pratiti situaciju na tržištu, te u slučaju neprimjerenog i nepoštenog ponašanja trgovaca poduzeti i druge odgovarajuće mjere, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close