BiHPolitika

Vlada FBiH usvojila Program ekonomskih reformi 2018. – 2020.

Federalna vlada je danas usvojila Program ekonomskih reformi Federacije BiH 2018. – 2020. godina, koji će biti dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH zaduženoj za izradu Programa ekonomskih reformi BiH za ovaj period.

Neke od najznačajnijih aktivnosti navedene u Programu su proširenje obuhvata projekcija dodavanjem projekcija konsolidovanih rashoda svih nivoa vlasti, priprema i usvajanje zakona u oblasti oporezivanja, jačanje kapaciteta za izradu makro projekcija i projekcija prihoda i rashoda, unapređenje postojećih i primjena novih informacionih sistema, provođenje programskog budžetiranja na nivou Federacije BiH i u svih deset kantona s ciljem povećanja učinka trošenja javnih sredstava. Također su navedeni usvajanje i provedba međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, izgradnja i jačanje kapaciteta jedinice za budžetski nadzor, osiguranje funkcionalne, operativne i finansijske nezavisnosti Ureda za reviziju.

Nakon detaljne analize stanja u brojnim oblastima su, u skladu sa Smjernicama Evropske komisije, naznačene ključne prepreke za rast i konkurentnost. Kako je navedeno, iako je javna potrošnja smanjena, potrebno je i dalje smanjivanje i jačanje mehanizama kontrole i upravljanja.

Visoki doprinosi za socijalno osiguranje, uz postojanje neoporezivih naknada u sistemu oporezivanja rada, daju sliku koja ne odgovara stvarnom stanju i ograničavaju investicije i rast. Nedovoljna je izgrađenost komunikacione infrastrukture, te je potrebno razmotriti prioritete i nužnost ulaganja u njenu modernizaciju.

Stimulativno poslovno okruženje je nedovoljno, a slaba je povezanost realnog sektora i naučno-istraživačke zajednice, uz neusklađenost studijskih programa, upisne politike i potreba realnog sektora.

Ocijenjeno je da je neadekvatna obrazovna struktura radne snage i da je neodrživ sistem penziono-invalidskog osiguranja.

Na osnovu identifikovanih ključnih prepreka za rast i konkurentnost, utvrđeni su prioriteti strukturalnih reformi Federacije BiH za period 2018.- 2020. godine po oblastima, kao što su poboljšanje kvaliteta javnih finansija, stvaranje preduslova za razvoj efektivnog i ciljno orijentisanog sistema javnih finansija, preraspodjela poreskog opterećenja i finansijska konsolidacija zdravstvenih ustanova.

Među prioritetima su i reforma tržišta energije i transporta, poljoprivreda, zaštita okoliša, poboljšanje poslovnog okruženja, smanjenje neformalne ekonomije, unapređenje povezanosti obrazovanja i tržišta rada, socijalna inkluzija, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti, uspostava efikasnog, finansijski stabilnog i održivog sistema PIO, te unapređenje funkcioniranja sistema socijalne zaštite FBiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

Biznisinfo

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close