BiHPolitika

Vlada FBiH: Radna grupa ne razmatra zatvaranje Opće bolnice u Sarajevu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 35. sjednici 23. decembra 2015. godine formirala Radnu grupu sa zadatkom da sačini jasnu finansijsku analizu na temelju koje će biti utvrđeno postoji li ekonomska opravdanost za eventualno pripajanje Javne ustanove Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” i Univerzitetsko-kliničkog centra Sarajevo.

– Radna grupa je formirana da bi bila pokrenuta jedna od aktivnosti reforme zdravstvenog sistema u Federaciji BiH, što je i definisano Akcionim planom za provedbu Reformske agende. Reforma zdravstvenog sistema nužna je kako bi svi građani dobili bolje usluge, kao što su povećanje dostupnosti različitih vidova zdravstvene zaštite, smanjenje listi čekanja i jasnije definiranje puta pacijenta za vrijeme korištenja korištenja zdravstvenih usluga, saopćeno je iz ureda za informisanje Vlade FBiH, te istaknuto da “ova grupa nema ni mandat ni nadležnost da razmatra status zgrade Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, i na njenim sastancima nije bilo, niti će biti raspravljano ovo pitanje”.

Kao i druge koje je imenovala Vlada FBiH, i ova radna grupa redovno održava sastanke u cilju realizacije postavljenih zadatka. Trenutno prikuplja potrebnu dokumentaciju kako bi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, na jednoj od narednih sjednica, predstavila detaljnu analizu postojećeg stanja u ove dvije ustanove, kao i moguća ekonomski i pravno opravdana rješenja.

– Naglašavamo da ove aktivnosti nisu usmjerene na zatvaranje bilo koje zdravstvene institucije, već se razmatra moguće harmoniziranje finansijskih, imovinskih i ljudskih resursa, o čemu će eventualnu konačnu odluku, na prijedlog nadležnih vlada, donositi Parlament FBiH i skupštine kantona, u skladu sa zakonskim propisima, stoji u saopćenju.

Oslobođenje

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close