BiHPrivreda

Vlada FBiH odobrila plan privatizacije šest kompanija

Federalna vlada dala je saglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s Planom privatizacije za 2016. godinu.

Prilikom izrade ovog programa Agencija se rukovodila Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godina, Akcionim planom za njenu realizaciju, te Zaključkom Vlade Federacije BiH od 18.6.2015. godine. Naime, prilikom razmatranja Informacije o primjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH, privredna društva su podijeljena u tri kategorije. Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH zadužena je da pripremi Plan privatizacije, s prijedlozima modela i načina privatizacije za osam privrednih društava iz treće kategorije.

U Plan privatizacije preduzeća za 2016. godinu uključeno je šest od osam preduzeća. To su Bosnalijek d.d. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo, Aluminij d.d. Mostar, Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, Energoinvest Comet d.d. Sarajevo i ArcelorMittal d.o.o. Zenica.
Ovim planom nisu obuhvaćeni Energoinvest Comet d.d. Sarajevo i ArcelorMittal d.o.o. Zenica.
Na osnovu Reformske agende Planom privatizacije za 2016. godinu predviđena je i priprema za prodaju dijela kapitala telekom operatera, odnosno priprema za eventualnu privatizaciju BH Telecoma d.d. Sarajevo i HT d.d. Mostar.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za ovu godinu kojim su predviđeni ukupni prihod i kapitalni primici u iznosu od 7.709.200 KM i ukupni rashod i kapitalni izdaci u istom iznosu.

Agencija za privatizaciju je zadužena da pripremi i Vladi dostavi plan izmjena svih zakonskih rješenja koja se tiču pasivnog podbilansa, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Indikator

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close