Vlada drži deponovana sredstva u bankama, a onda podiže nepovoljne kredite od istih banaka

DF-ov zastupnik u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta Mahir Mešalić zatražio je od Federalne vlade da obznani podatke o tome koliko državne kompanije, poput BH Telecoma i Elektroprivrede BiH, imaju oročenih sredstava na ručunima kod komercijalnih banaka u FBiH, te kod kojih banaka su oročena sredstva ostalih vladinih preduzeća i kolika su ona, piše bh. novinska agencija Patria.

Prema nepotvrđenim informacijama, više od 700 miliona KM novca državnih kompanija nalazi se deponovano na računima kod komercijalnih bankama u Federaciji. Istovremeno, Federalna vlada najavljuje podizanje 200 miliona KM komercijalnih kredita, kako bi pokrila deficit u federalnom budžetu.

I do sada se Vlada Federacije zaduživala kod komercijalnih banaka. Međutim, niko nikada nije istraživao uslove pod kojim se to zaduživanje obavlja. Naime, komercijalne banke daju popuste običnim klijentima na kredite, ako su njihovi deponenti. Ima li i koliko povoljnog u ovim kreditima, tim prije što je Vlada Federacije kao vlasnik državnih preduzeća najveći deponent u tim bankama.

Opozicija već danima traži da Vlada obznani visinu kamate u tim zaduženjima Vlade kod komercijalnih banaka, te druge povoljnosti, ako ih uopšte ima.

Do sada se sumnjalo da komercijalne banke imaju neke „personalne odnose“ sa direktorima određenih državnih preduzeća, koji tamo drže oročena sredstva, a podižu kredite pod ne baš povoljnim uslovima. Pravdali su to činjenicom da im je teško raskinuti oročenja, što analitičari ocjenjuju kao prizemna prevara, piše Patria.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close