Vječiti ljenivci

I zato se prvo treba boriti protiv ukorijenjenih predrasuda koje maligno kolektiviziraju čitave zajednice ili skupine, bez obzira da li je riječ o etničkim, narodnosnim, nacionalnim, političkim, religijskim, vjerskim, rodnim, seksualnim..itd…itd.. kategorijama. U suprotnom, pod namjeno indiciranim i induciranim predrasudama, može nam se desiti da zapadnemo u histerično ludilo, kao npr. onda kada je gebelsovska propaganda snimila dva filma pod nazivom „Vječni Jevrej“ i „Jew Sus“ koji su oborili rekorde gledanosti.
(Autor  – tacno.net)

Kontrola nad tzv. „masovnom sviješću“ građana je san, želja i htjenje svakoga totalitarnog režima, bez obzira bio on u obliku nacionalsocijalizma, religijskog abrahamističkog ili nekog drugog fundamentalizma, fašizma, staljinizma, maoizma, imperijalizma, kolonijalnog ili protektorskog porobljavanja, neoliberalizma, financijsko špekulantskog monopolizma. Ustvari, cilj je izgraditi neki sustav programiranog fingiranja i profiliranja javne svijesti, preko mass medija i mass kulture. U toj svrhi je najbolje sredstvo ovladavanje glavnim medijima i recept koji nikada ne griješi, kreiranje „strukturirane predrasude“ bilo o nekom pojedincu, bilo o nekom kolektivitetu. Ta struktura određene predrasude može biti i benigna i maligna, zavisno od konteksta i potreba konkretnog totalitarnog režima. Često se zna desiti da se predrasuda iz benigne transformira u malignu, pa tako oni koji su bili keltski tigrovi (kako su tepali Ircima prije desetak godina) postanu PIGS – svinje (kako su nazivani do prije par godina). Naravno, glavna motorna snaga da se može kontrolirati strukturiranje predrasuda jeste politička, vojna, ekonomska moć sklona djelovanju bez skrupula, brutalno, pa i korumptivno.

Nemojmo zaboraviti i da je značajan broj novinara, publicista, kolumnista pa i mojih kolega znanstvenika koji su nezamjenjiv element u kreiranju javne svijest sklon korumpiranju i da se vrlo i jeftino (novac, privilegije) može prevesti na stranu „totalitarnog zla“. Nije na odmet napomenuti da nijedan novinar, niti jedan publicista, niti književnik, a niti znanstvenik ili pseudo-znanstvenik koji su aktivno propagirali rat, zločine, širili mržnju i medijske i javne laži sa ciljem zavađanja i ubijanja, bili sive eminencije iza projekata genocida, etničkog čišćenja, stvaranja velikodržavnih i secesionističkih projekata na području ex-YU u periodu 1988. – 1999. god. ne samo da nije procesuiran niti lustriran, nego nije ni optužen. O tome nekom drugom prilikom.

Kao što je rečeno onaj ko ima moć i kulturološke mehanizme (pismo, mediji, izdavaštvo), taj ima i mogućnosti i sredstva da u javnost plasira i da održava strukturirane predrasude. Najbolji primjer je rimski dužnosnik, senator i historičar Tacit i njegovo djelo „Germanija“ koja je uz dosta vrijednih podataka i prava riznica i malignih i benignih predrasuda o Germanima i drugim Sjevernim Europljanima. Uzgred rečeno, tada je os političke, vojne, ekonomske i kulturne moći bila u Južnoj Europi, Mediteranu a ne na sjeverozapadu Europe (koja je uglavnom tada služila kao izvor robova i sirovina). Pa tako ovaj Južni Europljanin – Mediteranac, Italijan govori o starim Germanima sljedeće:

  1. Poglavlje IV: „Za rad i štrapanace nisu sposobni, a najteže još podnose žeđ i vrućinu. Na hladnoću i na glad naučila ih je međutim, surova klima i siromaštvo.“
  2. Poglavlje XIV: „Mnogo ćeš lakše nagovoriti Germana da pođe u rat i da se kolje sa neprijateljem, nego da ore zemlju i da čeka šta će mu donijeti ljetina. Čak je sa njegovog gledišta lijenost i kukavičluk dobiti znijem ono što se može dobiti krvlju.“
  3. Poglavlje XV: „Kada nema rata, onda obično idu u lov, ali većinom sjede besposleni, i provode vrijeme u spavanju i jedenju. Najbolji junaci ne rade nista, a a kuću i penate i polje ostave ženama, starcima i slabijoj čeljadi. Dok ovi rade, oni ljenčare”.
  4. Poglavlje XX: „U svakoj kući rastu djeca, gola i prljava, i razvijaju se do snage i veličine kojoj se divimo.“

Naravno da su ove predrasude o lijenosti i prljavštini Germana i općenito drugih Sjevernih Europljana, koje su vladale među profinjenim i civiliziranim svijetom Mediterana, bile obična fikcija i namjerna konstrukcija radi konkretne političke i moralističke agende koju ima ovaj rimski historičar. Tacit npr. konkretno nije uopće bio u Germaniji. E sada je situacija malo drugačija, pa je os političke i ekonomske moći situirana među Sjevernim Europljanima, bolje rečeno među njihovim elitama, koje onda produciraju konstruirane predrasude o zaduženim Južnim Europljanima koji su lijeni, neradnici i žive na uštrb poreznih obveznika sa sjevera. Naravno, da ni ta predrasuda nije tačna, kao što nije tačna ni ona Tacitova o lijenim i prljavima Sjevernjacima. Izvjesno vrijeme sam proveo među Napolitancima, koji su neki pojam mediteranske kulture i načina života. I onoliko koliko sam stekao utisak, o njima definitivno ne mogu govoriti kao o lijenom narodu. To što je Napulj vrlo prljav grad, je stvar odnosa italijanske države i organiziranog kriminala (Kamore) koja kontrolira odlagališta otpada. Međutim, Napolitanci kao ni ostali Italijani, kao ni Heleni kao ni Katalonci ili Kastilijanci nisu lijen narod. Lijen narod definitivno nisu ni južnoslavenski Balkanci koji obavljaju teške i zahtjevne poslove po Njemačkoj i Austriji. I zato se prvo treba boriti protiv ukorijenjenih predrasuda koje maligno kolektiviziraju čitave zajednice ili skupine, bez obzira da li je riječ o etničkim, narodnosnim, nacionalnim, političkim, religijskim, vjerskim, rodnim, seksualnim..itd…itd.. kategorijama. U suprotnom, pod namjeno indiciranim i induciranim predrasudama, može nam se desiti da zapadnemo u histerično ludilo, kao npr. onda kada je gebelsovska propaganda snimila dva filma pod nazivom „Vječni Jevrej“ i „Jew Sus“ koji su oborili rekorde gledanosti.

Publicola

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close