Visoko

Visočki lokal-patriotizam na djelu

Aktivnosti oko projekta zaštite „Visočke pečenice“ oznakom geografskog porijekla, u posljednje vrijeme su izuzetno intenzivirane. Pored činjenice, da je ponovo reaktiviran i oživljen rad udruženja visočkih mesoprerađivača („ViPS“), o čemu su informisali skoro svi značajniji mediji u ovoj državi, aktivnosti se vode i na drugim „poljima“.

U posljednja 24 sata visočki kraj je bogatiji za dva nova magistra nauka. Naime, Aida Mehmedović i Amina Dervišbegović-Kosovac su odbranile svoje magistarske teze na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Sarajevo.
Obje kandidatkinje su (od)branile magistarske teze na dva tradicionalna visočka mesna proizvoda: „Visočka pečenica“ i „Visočki pirjan“.

Aida Mehmedović naslov magistarske teze: „Karakterizacija kvaliteta u cilju zaštite i brendiranja „Visočkog pirjana“
Amina Dervišbegović-Kosovac, naslov magistarske teze: „Kvalitativna svojstva „Visočke pečenice“ u zavisnosti od tehnološkog procesa proizvodnje i stepena fermentacijskih proces“.
Mentor pri izradi obje magistarske radnje je bio prof. dr. Amir Ganić.

Naravno, pored zaštite „Visočke pečenice“ kao najbitnijeg i komercijalno najvažnijeg visočkog animalnog proizvoda, intenzivirane su aktivnosti na zaštiti, brendiranju i očuvanju i ostalih tradicionalnih mesnih proizvoda Visočkog kraja.

Visoko.co.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close