Više od tri milijarde ljudi koristi internet

Od tri milijarde ljudi koje trenutno koriste internet, Danska je nacija sa najbržom stopom rasta novih korisnika po glavi stanovnika, kaže se u izvještaju Ujedinjenih nacija.

Međunarodna telekomunikaciona unija (ITU), grana Ujedinjenih nacija koja sastavlja godišnji izvještaj o telekomunikacijama, napravila je listu zemalja koje imaju najveći broj internet korisnika po glavi stanovnika, kao i država u kojima se internet najbrže širi.

Kada je u pitanju ICT Development Index, odnosno broj IP adresa po glavi stanovnika, Danska je na prvom mjestu, Južna Koreja na drugom, a slijede zemlje zapadne Evrope. ITU je pozitivnu ocjenu dao državama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Fidžija i Tajlanda, u kojima je broj internet korisnika u konstantnom porastu.

Do kraja 2014, oko 7 milijardi ljudi će koristiti mobilni internet – što je praktično ekvivalentno broju ljudi na cijelom svijetu. Iako je mobilni internet od ključnog značaja za one koji žive u ruralnim i nerazvijenim područjima, veliki dio od tih 7 milijardi su korisnici koji imaju više naloga i koji zapravo žive u ekonomsko dobrostojećim društvima. U nerazvijenim zemljama, internet povezanost između ruralnih i urbanih dijelova može da varira čak do 35%. Ipak, korištenje interneta u ekonomsko nerazvijenim zemljama je u konstantnom porastu i takvi korisnici sada čine 30% od cjelokupnog broja priključenih na internet, dok je prije 10 godina taj procenat bio 9%.

Globalno korištenje interneta je u 2014. poraslo za 6.6% i to uglavnom zahvaljujući korisnicima iz nerazvijenih zemalja. Taj broj je dupliran u posljednjih 5 godina, što znači da su dvije trećine ljudi iz tih područja online.

Od 4.3 milijarde ljudi bez interneta, njih 90% živi u nerazvijenim zemljama.

Rastući broj korisnika usko je povezan sa sadržajem samog interneta. Tako se na primjer na YouTube svakog minuta aploduje 100 sati video materijala.

Izvor: B92

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close