Visoko

Vijećnici podržali Nacrta Budžeta Općine Visoko za 2017.

Nacrta Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu, dobio je podršku vijećnika na jučeršnjoj 2. sjednici Općinskog vijeća Visoko.

Pozicija i opozicija su “konstruktivno” polemisali po tačkama dnenvog reda:
– Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za period I – VI 2016. godine,
– Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu,
– Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu,
– Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2017. godinu.

Kada je riječ o Nacrtu Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu, sada slijedi period javne rasprave i amandmansko djelovanje prema istom.
Dilemu kod javnosti i vijećnika izazvala je zamjena pozicija u određenim budžetskim stavkama što je “predlagač” pojasnio i riješio dilema.
U osnovi, budžetska sredstva su unaprijed zadati okvir u kome je malo prostora za manipulativni manevar, a činjenica je da taj manevarski prostor definira politička večina.

magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close