Vijeće mladih općine Visoko

Na jučerašnjem okruglom stolu Omladinski krug, održanom na Ilidži u hotelu Hollywood, Vijeće mladih općine Visoko su zastupala dva predstavnika, Emma Knezović- predsjednica i Senad Alibegović-član Nadzornog odbora. Tema okruglog stola su bili problemi sa kojima su se vijeća u Bosni I Hercegovini susretala, te zajedničko iznalaženje rješenja. Jedan od ciljeva je bio da se sva vijeća mladih prvenstveno upoznaju, kako bi se aktivno pristupilo i formiranju Vijeća mladih Federacije, kao krovnog tijela mladih.

Također, ukazano je i na važnost uloge vijeća mladih u lokalnim zajednicama, kao i to da su mladi ovlašteni u procesu donošenja odluka, planiranju i provođenju aktivnosti namijenjenih njima. Upravo, zastupanje mladih u procesima donošenja politika i saradnja s vladinim sektorom s ciljem poboljšanja položaja mladih jedan je od najvažnijih zadataka vijeća mladih.

Na samom kraju, svi zainteresovani su mogli da potpišu Povelju o prijateljstvu i saradnji, što je i Vijeće mladih općine Visoko učinilo, postavši partner sa većinom vijeća mladih u Federaciji. Ovom poveljom predstavnici mladih iz općina Federacije Bosne i Hercegovine dogovorili su saradnju na polju:

– ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

– OBRAZOVANJA MLADIH

– JAČANJA UKLJUČENJA MLADIH U DRUŠTVENMI ŽIVOT

– PROMOCIJE RADA S MLADIMA I NJIHOVOG DOPRINOSA ZAJEDNICI

– POPULARIZACIJA UVJETA ŽIVOTA MLADIH, POSEBICE NA POLJU OBLASTI KULTURE, UMJETNOSTI, SPORTA, ODGOJA, OBRAZOVANJA I DR.

– ŠIRENJA SVIJESTI O NEDISKRIMINACIJI MLADIH PO NACIONALNOJ, VJERSKOJ, SEKSUALNOJ  I SVIM DRUGIM OSNOVAMA

vipromo

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close