PolitikaRegion

Vijeće ministara i Vlada Hrvatske saglasni: Unaprijediti privrednu saradnju i infrastrukturu

Vlada Republike Hrvatske uputila je čestitke Vijeću ministara BiH na unapređenju procesa EU integracija i izražava snažnu podršku aspiracijama Bosne i Hercegovine i njezinom približavanju euroatlantskim integracijama.

“U tom smislu uz snažnu političku podršku, Vlada Republike Hrvatske će nastaviti pružati tehničku pomoć prenošenjem vlastitih iskustava i ekspertize u ovim procesima”, navodi se u saopćenju.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine izrazilo je zahvalnost Vladi Republike Hrvatske na podršci Bosni i Hercegovini u procesu euroatlantskih integracija.
Također, usaglašen je nastavak saradnje na svim pitanjima razmotrenima na sjednici, a naročito na pitanjima prekogranične saradnje, uključujući saobraćajno povezivanje, zaštitu okoliša, sigurnost i privredu.

U tom smislu usaglašeno je da se dodatno razmotre projekti važni za unapređenje privredne saradnje i daljnje infrastrukturne povezanosti Hrvatske i BiH.
Istaknuto je kako je za obje zemlje vrlo bitno da se dodatno unaprijedi trgovinska saradnja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH i Vlada RH izrazili su zadovoljstvo i konstatirali da je pitanje postojanja reciproiteta u sticanju prava vlasništva nad nekretninama u Federaciji BIH i RH riješeno, čime građani Federacije BiH mogu stjecati vlasništvo nad nekretninama u RH, kao i građani RH u Federaciji BIH, bez ograničenja.

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pozdravili su stupanje na snagu Sporazuma između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o saradnji u području zaštite okoliša i održivog razvoja 24. ožujka 2017. te današnje potpisivanje:
– Ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o europskom partnerstvu,
– Sporazuma o suradnji između Vlade RH i Vijeća ministara BiH u području turizma,
– Ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka,
– Protokola o suradnji između Vlade RH i Vijeća ministara BiH u traženju nestalih osoba, te
– Memoranduma o suradnji u području mladih između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH i Ministarstva civilnih poslova BiH.

Klix.ba
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close