-TopSLIDEBiHPolitika

Vijeće ministara BiH utvrdilo Prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma s Turskom oko brze ceste

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima, koji je potpisan 16. marta ove godine u Ankari.

Cilj Sporazuma je konkretizacija daljnjih aktivnosti u saradnji dvije zemlje na realizaciji infrastrukturnih projekata u BiH, posebno izgradnje autoputa/brze saobraćajnice Sarajevo – Beograd – Sarajevo.

Utvrđen je i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o vojno-finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacioni protokol u vezi sa finansijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, koji je potpisan 3. marta 2021. godine u Ankari.

Ratifikacijom ovog sporazuma stvaraju se uslovi za realizaciju donacije vrijedne 200 miliona turskih lira za Ministarstvo odbrane BiH kojom Turska u narednim godinama želi pomoći u rješavanju pitanja opremljenosti i osposobljenosti sistema odbrane BiH i realizovanja aktivnosti iz programa bilateralne vojne saradnje. 

U skladu sa Implementacionim protokolom, obezbijeđena je finansijska pomoć Republike Turske za stručno usavršavanje pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH koji pohađaju obuku/kurseve organizovane/koordinirane u centrima za obuku turskih oružanih snaga. Na sjednici je utvrđen Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma koji se odnosi na uzajamno priznavanje i zamjenu vozačkih dozvola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, koji je potpisan 16. marta 2021. godine u Ankari. Cilj

Sporazuma je uzajamno priznavanje vozačkih dozvola koje izdaju nadležni organi u Bosni i Hercegovini i Republici Turskoj vlasnicima vozačkih dozvola koji legalno borave na teritoriji druge ugovorne strane. Vijeće ministara BiH je utvrdio i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u području fizike visokih energija između BiH i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN), koji je potpisan 16. februara 2021. godine u Sarajevu i Ženevi. Pored uspostavljanja kontakta između CERN-a i BiH, zaključivanjem ovog sporazuma i njegovom ratifikacijom potvrđen je interes BiH za učestvovanje u naučnom programu CERN-a. 

Pojedinačni prijedlozi odluka o ratifikacija ova četiri sporazuma biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Patria

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close