Vijeće Evrope: Nedostatak transparentnosti vlasništva medija

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope je na prvom ovogodišnjem plenarnom zasijedanju (Strazbur, 21-25. januar) usvojila rezoluciju o stanju medijskih sloboda u Evropi. Skupština je u rezoluciji posebno istakla problem nedostatka transparentnosti u vezi sa vlasništvom medijskih kuća, te slučajeve tajnih dogovora medija i vlasnika medija sa političarima i državnim zvaničnicima.

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope (PACE) ističe da sloboda izražavanja i informacija čine temelj dobrog upravljanja i uspješne demokratije, kao i fundamentalu obavezu svih država-članica po članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Države-članice posebno imaju pozitivne obaveze po članovima 2 i 10 Konvencije da štite novinare od napada na njihove živote i slobodu izražavanja, te da spriječe nekažnjavanje počinitelja takvih djela.

Skupština posebno žali zbog činjenice da pitanje vlasništva medijskih kuća nije učinjeno transparentnim u nekim državama-članicama, te je pozvala na usvajanje neophodnih odredbi u vezi sa navedenim. Nedostatak transparentnosti se uobičajeno koristi kao sredstvo za skrivanje političkih ili komercijalnih interesa pri kontrolisanju medijskih kompanija. Skupština poziva države-članice da poduzmu primjerenu akciju, kako bi se osigurala transparentnost medija, pluralizam i promocija novinarskih standarda. Skupština pozdravlja izvještaj o transparentnosti vlasništva medija koji su sačinili “Access Info Europe” iz Madrida i “Open Society Media Programme” iz Londona u oktobru 2012. godine, te poziva Evropsku audiovizuelnu opservatoriju iz Strazbura da dodatno razvije svoju “MAVISE” bazu podataka u vezi sa vlasništvom medija, kao i da osigura pomoć svojim članicama pri uspostavljanju principa transparentnosti u vezi sa vlasništvom medija.

Skupština sa zabrinutošću ističe nedavne slučajeve tajnih dogovora medija i vlasnika medija sa političarima i državnim zvaničnicima, koji potkopavaju javno povjerenje u demokratsko upravljanje i neovisnost medija. Političari i državni zvaničnici moraju izbjegavati bilo kakve odnose sa medijima koji mogu voditi sukobu interesa; zakoni o sprečavanju korupcije se moraju provoditi, a novinari i mediji se moraju čvrsto pridržavati svojih profesionalnih etičkih kodeksa.

Skupština još jednom podsjeća države-članice na revidiranu Evropsku socijalnu povelju, te poziva novinare da koriste svoja kolektivna prava, kako bi unaprijedili svoje radne uslove.

Kompletna rezolucija (R 1920/2013) je dostupna na sljedećem linku (engleski jezik): http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=19474&lang=EN

tačno.net

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close