Video: Za devet putnih pravaca potpisani ugovori

U cilju realizacije projekta kapitalnih ulaganja iz budžeta općine Visoko za 2015. godinu, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj je uputio inicijativu za otvorene postupke javnih nabavki za odabir najpovoljnijih ponuđača. Općinska načelnica je danas u Maloj sali Općine Visoko, a nakon uspješno okončanih postupaka, zaključila ugovore sa najpovoljnijim ponuđačima za realizaciju slijedećih infrastrukturnih projekata:

1. Asfaltiranje puta u naselju Uvorići (izvođač ”Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo)
2. Rekonstrukcija ulice Izeta Kurtalića (izvođač ”Nahonal-gas“ d.o.o.Breza)
3. Rekonstrukcija lokalnog puta Han-Plaholje (izvođač ”Nahonal-gas“ d.o.o. Breza)
4. Rekonstrukcija lokalnog puta Donja-Gornja Zimča (izvođač ”Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo)
5. Rekonstrukcija lokalnog puta Monjare-Liješeva (izvođač ”Mušinbegović gradnja” d.o.o. Visoko)
6. Rekonstrukcija ulice Visočkih brigada (izvođač ”Mušinbegović gradnja” d.o.o.Visoko)
7. Rekonstrukcija lokalnog puta u Buzić Mahali (izvođač ”Mušinbegovic gradnja” d.o.o. Visoko)
8. Rekonstrukcija lokalnog puta Donja-Gornja Seoča (izvođač ”Mušinbegović gradnja” d.o.o. Visoko)
9. Rekonstrukcija lokalnog puta Podvinci-Bogošići (izvođač ”Mušinbegović gradnja ” d.o.o. Visoko)

Ukupna vrijednost svih projekata je 579.842,17 KM. Za nadzornog organa je postupkom javne nabavke odabrana firma ”Ibis”d.o.o.

Načelnica Babić je istakla kako je utvrđen dinamičan plan, te kako će posebna pažnja biti posvećena kvaliteti radova i da je u tu svrhu Općina obezbijedila jedinstven nadzor općinskog koordinatora na realizaciji projekata i ispitivanju ugrađenih materijala.

Izvođači radova odmah pristupaju realizaciji projekta, a završetak svih radova planiran je do kraja augusta tekuće godine.

Općina Visoko

Emir Fejzović, šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u video izvještaju pojašnjava potpisivanje ugovora

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close