Video – TI “Vitex”: Zbor radnika povodom prodaje “Megaplex”-a

Zbor obespravljenih radnika TI “Vitex” Visoko održan je danas u prostoru “Megaplex”-a (nekretnina k.č broj 805/30 koja je upisana u z.k. ul.broj 216 k.o, Kraljevac) – prodatok sudskim putem ispod tržišne cijene.

UPLATNICA – 520.000 KM

Radnici se nadaju da će sud uvažiti njihov novi sudki podnesak:

Prijedlog za obustavu izvršenja od 24.04.2013. godine, podnesen Općinskom sudu u Visokom.

Advokat Plameno Čustović u navedenom aktu, između ostalog navodi; “…,sud je dana 9. novembra 2011. godine donio rješenje o spajanju postupaka, tako da je postupak koji je vođen pod brojem …., spojen sa predmetom…. Međutim, kako se iz zaključka visi …, prodaja je provedena bez njihovog učešća. Osim toga, oni su prethodno dostavili sudu zajednički podnesak … kojim su obavjestili sud da ne prihvataju prodaju nekretnine ispod jedne polovine procjenjene vrijednosti.
…Već u tom trenutku sud je morao zaključiti da ponomoćnik tražitelja izvršenja radi protivno uputama i interesima tražilaca izvršenja, pa je, u smislu člana 301. stav 2. ZPP trebao da ih o tome obavjesti, što nije učinio.
Dakle, izvršenje je provedeno uz povredu prava tražilaca izvršenja na pravičan postupak, jer im je onemogućeno da se izjasne o postupku njihovog punomoćnika – advokata koji je radio izravno protiv njihovih interesa i uputa, a što je sudu moralo biti poznato.
Osim toga, postupak prodaje proveden je uz povredu Zakona o izvršnom postupku. Naime, nakon što je svojim ranijim zaključkom od 1. februara 2013. godine proglasio nevaljanom treću prodaju nekretnine, sud je ponovo zakazao treću prodaju, što je u protivnosti s odredbama člana 92. stav 3. ZIP. Nako što je oglasio da ročište za prodaju nije uspjelo, sud je morao ponoviti postupak u potpunosti, u skladu s odredbama čl. 84. – 90. ZIP, to jest, zakazati ročište za prodaju na kojem nekretnina nebi mogla biti prodana ispod jedne polovine procjenjene vrijednosti. Postupivši protivno zakonu, sud je omogućio kupcima da nekretninu kupe daleko ispod njene prometne vrijednosti.

Konačno, sud je dozvolio da punomočnik koji je zastupao tražitelja izvršenja Kardaš Hajrudina u njegovo ime učestvuje u prodaji i daje ponude, iako za takvo što nije imao posebnu punomoć. Naime, punomoć za zastupanje u parničnom postupku, kakvu je punomoćnik imao, ne pretpostavlja i ovlaštenje za učešće u javnoj prodaji. To znači da je javna prodaja provedena uz učešće lica koje nije imalo ovlaštenje za to, što upučuje na još jedan nezakoniti postupak, a sve na štetu tražitelja izvršenja – podnosilaca ovog podneska.

Na osnovu navedenog, tražitelji izvršenja traže od suda, na osnovu člana 63. ZIP, po službenoj dužnosti donese rješenje o obustavi izvršenja i ukidanju svih provedenih radnji.
….”

Dokument; Prva strana, druga strana

U video izvješatju donosimo izjave radnika Adnana Kamarića, Suade Mameledžija i Vejsila Delića, koji govore o pokrenutoj tužbi iz 2010. godine za privredni kriminal.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close