Video: Prof. dr. Anis Bajrektarović i “Geopolitika – Evropa Sarajeva 100 godina poslije i drugi spoljnopolitički eseji”

Prof. dr. Anis Bajrektarović, autor knjige “Geopolitika – Evropa Sarajeva 100 godina poslije i drugi spoljnopolitički eseji”

Anis H. Bajrektarević, šef katedre i profesor Međunarodnog prava i globalnih političkih studija Univerziteta IMC-Krems u Austriji. Rođeni sarajlija, pored djela koje vam je u rukama, objavio je knjigu FB – Geopolitika Tehnologije (Addleton, 2013 New York), a u pripremi mu je knjiga Nema Azijskog vijeka. Samo na predmetu Geopolitika – koji na matičnom univerzitetu predaje pored ostalih predmeta kao što su Politički sistemi, Međunarodno i EU pravo, Samoodrživi razvoj (instrumenti i ustanove), ima preko 1000 sati predavanja na svim meridijanima svijeta. Autor je stotina publikacija objavljenih u pedesetak zemalja svijeta na svih pet kontinenata. Radovi su mu prevedeni na dvadesetak jezika. Živi u Beču.

“Geopolitika – Evropa Sarajeva 100 godina poslije i drugi spoljnopolitički eseji”, knjiga prof. dr. Anisa Bajraktarevića ovih dana je doživjela promotivnu promociju po bh. gradovima.

U razgovoru za “Magazin plus”, koji donosimo u video prilogu, prof.dr. Anis Bajrektarević pojašnjava svoja polazišta u promišljanju globalne politike, a u kontekstu iste mjesto i ulogu BiH, odnosno država nastalih raspadom Jugoslavije.

O njegovoj novoj knjizi ‚Geopolitika – Europa Sarajeva 100 godina poslije‘ (Dobra Knjiga, bilingulano englesko-bosanski) koja se pojavila uz nedavno održani sarajevski sajam knjige, Doktor nauka Yelskog sveučilišta, prof. filozofije povjesti Emanuel Paparella veli:„Prije godinu dana ili više počeo sam sa čitanjem i proučavanjem političkih rukopisa profesora Anisa Bajrektarevića. Previše stvari za razmišljanje, još uvijek ih čitam. Ono što me privuklo njima bila je nepromjenljiva jasnoća i koherentnost misli, poduprijeti razumnim i izbalansiranim logičkim argumentima koji kulminiraju pronicljivim zaključcima. Ovo se vrlo rijetko sreće danas, a kad ga nađete dođe kao dašak osvježenja. Ono što dominira u današnje vrijeme jesu političke rasprave, koje su tu da promoviraju ideologiju – onu i onakvu koja se fanatično i svim silama brani od dijaloga i kritičkog promišljanja. Kako bi se uvjerio u sve ovo, ono što čitalac treba da uradi je da uzme Bajrektarevićevu knjigu i počne da čita. Sigurno neće biti razočaran.”

Uz odgovore dr. Bajrektarevića donosimo neka od zvaničnih mišljenja eminentnih svjetskih intelektualaca o knjizi i samom autoru.
Prof. Noam Chomski, akademik gotovo legendarnog statusa, poručuje autoru: „čestitam ti na hrabroj kontranaraciji. Volio bih da se ne složim sa tobom, ali za to nemam argumente. Mnoge su prave šanse zbilja propuštene, sa tragičnim rezultatima… Tvoj glas je tako potreban u ovim vrtoglavim vremenima. Ljudima treba orijentir i vodilja/smjer.”

Član Savjeta Sigurnosti Ruske Federacije, prof. političkih nauka sa Lomonosov univerziteta u Moskvi, Andei Manoylo o knjizi bilježi:“Kako izgleda trenutna geopolitička konstelacija u Evropi i širom svijeta? Kako možemo definisati trenutni međunarodni poredak i snagu konstelacije? Da li je to multilateralni svijet ili je Pax Americana (,,Američki mir”)? Ili doživljavamo ,,kraj historije” poslije sloma bilateralnog svijeta? Sva ova pitanja su detaljno ispitana u knjizi prof. Anisa Bajrektarevića koja je kompleksna studija o geopolitičkim pitanjima u Evropi u njenim historijskim dimenzijama. To je sažeti opis paradigmatskog preokreta u međunarodnoj agendi tokom posljednjih 100 godina. Knjiga nam daje neohodan ključ za razumijevanje porijekla panevropskih ideja koje su temelj Evropske Unije.“

Konačno, urednik ove knjige, jedan od vodećih europskih stručnjaka za Srednji vijek Balkana, akademik Lovrenovic zaključuje:
„Malo je ko, poput profesora Bajrektarevića, na ovaj način osvijetlio raspad ne samo Jugoslavije, nego i jednog vrijednosnog sistema. Budući da tekstovi koji slijede donose neophodan geopolitički kontekst, a tu je autor svoj na svome, ključan u razumijevanju bihejvioralnih političkih praksi liberalnih demokratija od početka devedesetih naovamo, mogu nam pomoći na putu vraćanja samopouzdanja i samopoštovanja – onih kategorija bez kojih nema smislene ljudske egzistencije. Ako smo to i bili zaboravili, dolazi nam ova knjiga kao naš podsjetnik… ”

Prof.dr. Anis Bajrektarović se osvrnuo i na mjesto i ulogu ovdašnjih medija.

magazinplus.eu

Prethodne objave:

– Promocija knjige Anisa Bajrektarevića: ‚Geopolitika – Europa Sarajevo 100 god. poslije‘

– Feljton u 6 nastavak: 100 godina poslije – Happy EU 2 U!

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close