Video: Posjeta Centru za upravljanje komunalnim otpadom u Konjicu

Delegacija Općine Visoko, koju su činili načelnica Amra Babić, pomoćnica načelnice Nidžara Hadžiomerović, šef Odsjeka za stambeno- komunalne poslove Emir Bukurević, rukovodilac Službe za poslove Općinskog vijeća Zekija Omerbegović, predsjednica i potpredsjednica Općinskog vijeća Visoko, Mirela Mateša Bukva i Aida Zerdo, vijećnici Općinskog vijeća, predstavnici mjesnih zajednica, te članovi Nadzornog odbora i direktor JKP “Visoko”, posjetili su 5.07. 2014. godine Centar za upravljanje komunalnim otpadom u Konjicu.

Posjeta Centru za upravljanje komunalnim otpadom organizovana je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća, koji je donesen prilikom razmatranja Informacije o stanju i zaštiti životne sredine na području općine Visoko sa posebnim osvrtom na zbrinjavanje otpada i poslovima na projektovanju i stavljanju u funkciju reciklažnog dvorišta sa transfer stanicama.


Tim povodom razgovarali smo sa Enverom Tahirovićem, direktorom JKP „Standard“, koji nam je rekao da je Centar za upravljanje komunalnim otpadom otvoren na Dan općine Konjic. Prisutne je detaljno upoznao sa svim fazama izgradnje i funkcionisanja ovog centra, kao i o tehnologiji obrade koju primjenjuje.

Postrojenje radi po ekološkim principima

 

-Centar je izgrađen na lokaciji bivše deponije. Odavde ne izlazi ništa što onečišćuje Neretvu i okolinu. Kapacitet ovog postrojenja je prerada smeća u količini od 5 tona na sat, a proces obrade počinje vaganjem kamiona na kolskoj vagi, zatim kamion dalje ulazi u Centar, te se istresa smeće. Tom prilikom voda iz otpada  teče ispod rešetki predviđenih za tu namjenu, te ide ka kolektoru i u prečišćivač.

 

Dalje, kranom se kupi smeće i stavlja na traku, pa ide do separatora (rotor koji selektira otpad po veličini). Kad izađe iz separatora, radnici razvrstavaju smeće. Potrebno je 8- 13. ljudi za prebiranje smeća, a imamo 4 boksa u koje se određene vrste smeća bacaju, npr. boks za karton, za najlonske proizvode, za limene, za PET ambalažu. Kad se boks napuni, automatski se izgura na pokretnu traku koja to vozi ka automatskoj presi. Na kraju te trake postoji magnet što preostali metal izdvaja. Sav ovaj obrađeni otpad može se prodavati npr. spalionicama, cementarama u vidu goriva.

 

U Centru za upravljanje komunalnim otpadom i zrak i voda se prečišćavaju, nema neugodnih mirisa, ni ovdje niti u gradu, a udaljenost ovog postrojenja nije ni 100 metara od centra grada.

Finansijska isplativost otpada

Predstavnik  firme „Tehnix“ d.o.o. Hidajet Mešković, koja je bila izvođač  radova, kazao nam je da je rad ovog pogona usklađen sa najvećim evropskim standardima o odlaganju otpada.

-RDF gorivo- gorivo koje se dobija obradom otpada, a sastoji se od papira, kartona, drva, tekstila i sitne plastike, suho je i stabilno te bez neugodnih mirisa. Zbog visoke ogrjevne vrijednosti koristi se kao gorivo širom Europske unije u različitim postrojenjima, od cementnih peći do toplana i termoelektrana.
Korištenjem goriva iz otpada smanjio bi se količina otpada koji se mora odlagati na odlagalištima, smanjuju se troškovi energije, manje bi bile emisije stakleničkih plinova odnosno ugljičnog dioksida, a  otvorile bi se nove mogućnosti za razvoj lokalnog gospodarstva, rekao je dipl. ing.mašinstva Hidajet Mešković.

 

Postrojenje za obradu otpada i u Visokom

 

Amra Babić načelnica Općine Visoko podsjetila je prisutne da je Fondu za zaštitu okoline i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma upravo Visoko prioritet.

 

-U stalnom smo kontaktu sa Federalnom ministricom okoliša i turizma Brankom Đurić koja je jako zainteresirana za naš projekat izgradnje pogona za obradu otpada koji bi kapacitetom i izgledom trebao biti sličan ovome u Konjicu. Zato je delegacija ovdje. Mi imamo odobrena sredstva Fonda, imamo planirano da nam se odobre sredstva iz Federalnog ministarstva, a tu je i Svjetska banka sa svojim dugoročnim povoljnim kreditima. Projektna dokumentacija je skoro gotova, a sad smo u fazi određivanja lokacije. Čim odredimo lokaciju idemo dalje, a mogli bi za godinu dana ovakvo postrojenje imati i u Visokom. Po svim naučnim istraživanjima najbolja lokacija za izgradnju ovakvog centra bila bi upravo, kao što je i ovdje slučaj, na lokalitetu naše stare deponije uvažavajući činjenicu da bismo je u tom slučaju i sanirali. Sanacija bi podrazumjevala da se tijelo deponije očisti kako majci prirodi ne bi u utrobi ostavili ovu vrst otrova. Sve zakopano smeće bi reciklirali. Bukvalno, mi bismo dio po dio stare deponije otkopali, kroz ovakvo postrojenje razvrstali sve što se može razvrstati i ostatak, u skladu sa standardima odlagali.

 

Uz saglasnost lokalne zajednice krenuti na posao

 

-Divlja deponije „Očazi“ je 2008. godine zatvorena i od tada niko o njoj ne govori. Kako je trenutno u privatnom vlasništvu, morali bi je prvo otkupiti ali koristi od ovakvog projekta su višestruki, jer sanirali bi deponiju a drugo, dobivši ovakvo postrojenje, mogli bi zbrinjavati veće količine otpada. Mi iz budžeta izdvajamo 600-800 hiljada KM godišnje na odvoz 7.500 tona smeća na Regionalnu deponiju „Mošćanica“. Nije problem da i dalje izdvajamo tu količinu novca za istu namjenu ali riješimo se onda  20 tona otpada, svog otpada iz našeg grada, da ga ne vidimo u rijekama, potocima, livadama… Pozivam sve građane koji imaju dilemu, da dođu u Konjic i uvjere se u ekološki pristup prerade smeća. Izgradimo povjerenje i u tom kontekstu drago mi je da su vijećnici Općinskog vijeća tu, te poručujem da ništa nećemo raditi bez saglasnosti lokalne zajednice.

Primjer spremnosti zakonodavne i izvršne vlasti da hrabro uđe u rješavanje problema starog preko 30 godina je sanacija Muhašinovićkog potoka, naglasila je načelnica Babić.

 Za visočku budućnost

 

Predstavnik građana lokalne zajednice, Šaćir Čelebić nam je rekao da se projekt izgradnje ovakvog centra u Visokom treba i mora podržati.

– Nisu u pravu oni što misle da će ovo biti spalionica, da će Visoko biti zagađeno ili da će biti nešto treće, trebali bi svi sa predrasudama doći i vidjeti da je ovo jedna pozitivna i prava stvar za naš grad i za budućnost naše djece, kazao je Šaćir Čelebić.

Press Općine Visoko


 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close