Video: Doc.dr. Amir Ganić predsjednik OO A-SDA Visoko

Izvještajno – izborna skupština A-SDA OO Visoko, danas je  okupila prepunu salu Gradskog kina Visoko.
Refik Kurgaš, predsjednik Povjereništva za Visoko podnio je izvještaj za period djelovanja istog, naglasivši da su obnovljeni mjesni odbori, njih 25 i da je pripremljena Skupština koja će izabrati novo općinsko rukovodstvo sa svim radnim tijelima.
U izbornom postupku OO A-SDA Visoko dobio je rukovodstvo:
– Predsjednik OO A-SDA Visoko doc.dr. Amir Ganić

– zamjenik predsjednika OO A-SDA Visoko dipl.pravnik Mirza Bukić

Izvršni odbor OO A-SDA Visoko:
1. Sakib Porča
2. Refik Kurgaš
3. Ferid Provalić
4. Minela Ahmić
5. Eldin Ohran
6. Mufid Bečarević
7. Nermin Ahmić
8. Samra Mrkalić
9. Nihad Dokso
10. Elvedin Šabanović
– ovi članovi su izabrani tajnim glasanjem, a na prijedlog Povjereništva imenovani u Izvršni odbor A-SDA Visoko su:
– Jakub Ramović
– Džemail Silajdžić
– Mahir Valjevac
– Adem Sudžuka
– Admir Fejzić

Sud časti OO A-SDA Visoko:
Predsjednik dr.vet.med. Muhamed Očuz
član dipl. pravnik Nerma Burko
član Dalibor Ilić

Komisija za materijalno-finansijske poslove:
Predsjednik dipl. ecc. Dževad Mujezinović
član dipl. ecc. Zijad Breščić
član prof. Mirzet Hindija

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close