BiHPrivredaVisoko

VI-MILK: Sastanak sa delegacijom Ministarstva poljoprivrede Republike Francuske

VI-MILK: Saopštenje za javnost

Emir Džafić predsjednik visočkog udruženja poljoprivrednika VI-MILK na sastanku sa delegacijom Ministarstva poljoprivrede Republike Francuske

U petak19.07.2019. godine na inicijativu Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini uprostorijama Udruženja poljoprivrednika FBIH upriličen je sastanak izmeđupredstavnika Federalnog udruženja poljoprivrednika sa delegacijom Ministarstvaza poljoprivredu republike Francuske, na kojem je učešće uzeo i Emir Džafićpredsjednik  visočkog udruženjapoljoprivrednika VI-MILK.

Tema sastanka jebila oblast mljekarstva, sa posebnim osvrtom na zdravstveno higijenske usloveproizvodnje, kao i veterinarska podrška proizvođačima.

Predsjednikfederalnog udruženja poljoprivrednika Nedžad Bićo je delegaciju francuskogministrstva upoznao o trenutnim uslovima proizvodnje, kao i o problemima sakojim se susreću proizvođači.

Emir Džafićpredsjednik visočkog udruženja VI-MILK je govorio o razvoju i šansamamljekarstva u Visokom, kao i o tome da je Visoko veliki potencijal za razvojpoljoprivrede sa posebnim aspektom na profesionaliziranje ove branše uz velikumogučnost zapošljavanja ljudi u sektoru poljoprivrede.  Naglasio je da se u Visokom otkupi godišnjeoko 3 miliona litara mlijeka a da visočki mljekari prerade u gotove proizvodeoko 1,8 miliona litara mlijeka.Farmeri  uVisokom idu u pravcu osavremenjavljanu objekata kako bi mlijeko imalo što boljikvalitet i zadovoljavalo sve higijensko-zdravstvene uslove.

Predstavnica Francuskog ministarstva za poljoprivredu gospođa Dominique Schnabele je izrazila zadovoljstvo dolaskom u Bosnu i Hercegovinu, a njen zadatak je da snimi trenutno stanje ove oblasti, kao i da na osnovu toga predloži mjere i podrške  kako bi ova branša u Bosni i Hercegovini dostigla evropske standarde. Kako je država Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji sve oblasti, pa tako i poljoprivreda moraju da zadovolje te kriterije. Naglasila je da je potrebna što veća podrška vlasti na svim nivoima poljoprivredi, od državnog do lokalnog kako bi se ovi uslovi u budučnosti mogli ispuniti. Gospođa Schnabele je takođe stručnjak koji je u okviru odjela za poljoprivredu Evropske unije bila angažovana u dosta zemalja koje su prošle proces pridruživanja Evropskoj uniji i ona se nada da će i Bosna i Hercegovina uspješno završiti taj proces.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close