-TopSLIDEKultura

Veliki uspjeh Almira Badnjevića: Postao član Evropske akademije nauka i umjetnosti

Prof. dr. Almir Badnjević, direktor Verlaba, univerzitetski profesor na Univerzitetu u Sarajevu, gostujući profesor Univerziteta Warwick (UK), te redovni član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosne i Hercegovine, na osnovu njegovog naučnog i stručnog doprinosa u svijetu, danas je na svečanoj ceremoniji primio diplomu redovnog člana Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu u disciplini Tehničke nauke.

Evropska akademija nauka i umjetnosti (Academia Scientiarum et Artium Europaea) je međunarodna akademska organizacija, transnacionalna, interdisciplinarna, u koju je uključeno oko 2.000 vrhunskih naučnika i umjetnika koji se bave pitanjima s kojima se suočava savremena Evropa i svijet. Među njenim članovima nalazi se i 35 Nobelovaca kao i papa Benedict XVI. Akademiju čine vodeći naučnici, umjetnici i donosioci odluka, koji su posvećeni inovativnom istraživanju, interdisciplinarnoj i transnacionalnoj saradnji, kao i razmjeni i širenju znanja. Članovi Akademije biraju se zbog svojih izuzetnih dostignuća u nauci, umjetnosti i upravljanju.

https://video.ftzl2-1.fna.fbcdn.net/v/

Uspostavljen je i Univerzitet Akademije: Alma Mater Europea, koja daje znanje svojih akademika mladima. Bez usmjerenja na financijsku dobit, ova akademija je osnovana sredstvima Evropske unije u Salzburgu 1990. godine, inicijativom kardio-hirurga Felixa Ungera iz Salzburga, bečkog nadbiskupa Franza Königa, te politologa i filozofa Nikolausa Lobkowicza.

Članovi su nominirani i izabrani od strane Senata Akademije, zbog zasluga na području naučnih istraživanja i drugih dostignuća. Članstvo je priznanje i nagrada za naučni rad. Članovi Akademije su organizirani u sedam znanstvenih disciplina: Humanistika, Medicina, Umjetnost, Prirodne znanosti, Društvene nauke, Pravo i Ekonomija, Tehničke nauke i Nauke o okolišu i Svjetske religije.

Pored akademika Badnjevića u razred medicinskih nauka primljena je prof.dr. Aida Kulo Ćesić, prof.dr. Izet Mašić i Franjo Topić u razred svjetskih religija.

avaz

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close