Večeras se obilježava Međunarodna noć šišmiša

U više od 30 evropskih zemalja danas će biti obilježena Međunarodna noć šišmiša pod pokroviteljstvom Sporazuma o zaštiti evropskih populacija šišmiša.

To je prilika za podizanje svijesti o značaju zaštite ove životinjske vrste u prirodi, navodi Centar za krš i speleologiju, koji će Noć šišmiša obilježiti u okviru Noći istraživača 2014., na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu, s početkom u 17:00 sati.

Ove godine se obilježava 18. međunarodna noć šišmiša. Tačnije, 33 evropske zemlje su potpisnice Sporazuma o zaštiti evropskih populacija šišmiša (EUROBATS). U Evropi su sve vrste šišmiša zaštićene i na nivou evropske direktive o staništima.

– Bosna i Hercegovina je sa do sada 29 zabilježenih vrsta, jedna od šišmišima najbogatijih zemalja Evrope. U Bosni i Hercegovini državna vlada ne donosi posebne zakonske propise za zaštitu šišmiša i njihovih staništa. Tokom posljednjih nekoliko godina Centar za krš i speleologiju iz Sarajeva je volonterski izrađivao izvještaje EUROBATS-u – navode iz tog centra.

Napori da BiH, na nivou vlade, potpiše ugovor o zaštiti šišmiša dosad su bili neuspješni i nema zvaničnih projekata za praćenje brojnosti ove životinjske vrste.

U državama potpisnicama Sporazuma organizuju se različite prigodne aktivnosti kojima se pokušava upoznati javnost s ulogom šišmiša u ekosistemu, razlozima njihove ugroženosti i potrebi za zaštitom, kao i s načinima kako se može postići skladan suživot šišmiša i ljudi.

Manifestaciju Noć istraživača 2014. godine Centar za krš i speleologiju iz Sarajeva će iskoristi da predstavi svoje aktivnosti u oblasti zaštite i promoviranja biodiverziteta, posebno podzemne faune.

Ciljna grupa bit će mladi ljudi radi njihovog željenog uključivanja u aktivnosti Centra, kako u speleološka istraživanja tako i u zaštitu.

Bit će predstavljena speleološka istraživačka oprema, a ako prilike dozvole, i demonstracija speleoloških tehnika.

Posjetiocima će organizatori dijeliti brošure “Šišmiši” i “Biodiverzitet pećina”. Za ovu priliku štampan je letak “Šišmiši trebaju prijatelje”.

Bit će postavljena i prigodna izložba o šišmišima te prikazani promotivni kratki filmovi o toj životinjskog vrsti i o kraškim poljima.

Za najmlađe će biti napravljeni keksi u obliku šišmiša kako bi se umanjile predrasude o šišmišima.

U pošti će, dan iza Noći istraživača, biti pušten u upotrebu prigodni žig.

Na posebno printanim dopisnicama djeca će moći crtati šišmiše i slati prijateljima, dok bi Centar organizirao slanje dopisnica s prigodnim žigom.

Autor: Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close