Vanjskotrgovinska komora počela izdavanje ChamberTrust-pečata povjerenja

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH) danas je počela pružanje nove usluge za preduzeća u BiH, a riječ je o izdavanju ChamberTrust -pečata povjerenja.

ChamberTrust je verifikacijski pečat koji omogućava preduzećima širom svijeta da lakše nađu nove poslovne partnere. To je međunarodni pečat poslovnog povjerenja koji se izdaje radi podizanja nivoa prepoznatljivosti preduzeća na međunarodnom tržištu i povećanja njihove konkurentnosti, a ustanovili su ga Međunarodna trgovinska komora (ICC) i Svjetska komorska federacija (WCF) putem Svjetske komorske mreže (WCN).

Tim povodom, danas je u Sarajevu upriličena i simbolična podjela pečata za deset bh. preduzeća koja su ispunila potrebne kriterije.

Predsjednik VTKBiH Ahmet Egrlić kazao je da pečat povjerenja predstavlja modernu uslugu Komore čime se proširuje lepeza usluga koje Komora pruža svojim članicama.

Kako kaže, ovaj pečat je osmišljen da pomogne malim i srednjim preduzećima koja su već aktivna ili su zainteresovana da razvijaju nova tržišta u međunarodnoj trgovini.

“Putem internet platforme Svjetske komorske mreže (WCN) preduzetnicima iz BiH pruža se mogućnost da istaknu svoje proizvode i aktivnosti na globalnom tržištu međunarodne trgovine, a da u isto vrijeme budu i prepoznatljivi putem komorskog pečata povjerenja koji im pomaže da se istaknu u ‘moru’ ponuda malih i srednjih preduzeća. Mi do danas nismo poslovali na jedan tako moderan elektronski način i pečat povjerenja garantira bonitet kompanijama koje ga dobiju, a iza tih kompanija će stajati Svjetska komorska mreža i VTKBiH.To je jako važno jer često na svjetskom nivou imamo puno netačnih podataka, puno kompanija koje žele prevariti kompanije u BiH, ali i u cijelom svijetu”, kazao je Egrlić.

Da bi neko dobio pečat povjerenja mora ispuniti određene uvjete, a, kako ističe predsjednik VTKBiH, mora Komori dostaviti upis u sudski registar, bilans stanja i uspjeha, odnosno ono što traži Komora da bi mogla garantirati da ta kompanija posluje na način kako to i predstavlja.

Preduzeća koja su danas dobila besplatni, promotivni pečat su: Elcom Tuzla, Promo Donji-Vakuf, Interkomerc Mostar, Babilon Tuzla, MDG International Sarajevo, Hepok Mostar, Smrčak Zvornik, Carmen-Line Trn-Laktaši, Bosnamontaža Prijedor, Novi Jelšingrad Banja Luka.

Više o ovoj novoj komorskoj usluzi prisutne je, tokom prezentacije, upoznao predsjedavajući Svjetske komorske mreže Georges Fischer koji je istaknuo da bazu Svjetske komorske mreže, na kojoj će ubuduće biti i kompanije iz BiH, mjesečno posjeti oko 200 hiljada predstavnika svjetskih kompanija.

ekapija.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close