Javni poziv: Uz poticaje poslodavcima prvo radno iskustvo za 2.400 mladih osoba

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) danas je u sredstvima informisanja objavio javni poziv za učešće u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013.

Zavod za realizaciju ovog programa osigurao 8.600.000 KM, a bit će realiziran u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje.
Očekuje se da će Programom biti obuhvaćeno 2.400 osoba.
Cilj Programa da mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u struci, dobi do 30 godina, te izuzetno do 35 godina – ukoliko su prijavljene na evidenciju nezaposlenih duže od 12 mjeseci, bude omogućeno stručno osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju/zanimanju za koje su se školovale, te na taj način ojača njihova konkurentnost na tržištu rada.
Korisnici programa su poslodavci registrirani u FBiH  koji redovno izmiruju svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i oni koji imaju potpisan sporazum s Poreznom upravom FBiH  o izmirenju duga po osnovu doprinosa , kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji, a koji su u stanju osigurati mentora u procesu osposobljavanja za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju/zanimanju mladih za koje su se školovali.
– Programom će se mjesečno sufinansirati ukupan iznos obaveznih doprinosa iz i na bruto plaću zaposlenika, s tim da maksimalni osnovni iznos sufinansiranja ne može biti veći od iznosa obaveznih doprinosa na prosječnu mjesečnu neto plaću u FBiH za 2012. godinu, koja prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku iznosi 829,92 KM.
Osnovica za izračun iznosa sufinansiranja je bruto plaća zaposlenika koja se sastoji od doprinosa iz plaće, poreza na dohodak i neto plaće. Također, za naknadu troškova zaposlenika (prijevoz, ishrana) osigurava se dodatni iznos od 50 KM po osobi – kazao je Rešo.
Javni poziv ostaje otvoren do potisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava utvrđenih po kantonima.
Poslodavvi se za učešće u programu prijavljuju putem web stranice zavoda te u prijavu unosi svoje podatke i podatke o broju, stručnoj spremi i druge podatke o osobi koju namjerava zaposliti.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close