Uvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka samo uz laboratorijski izvještaj

Od danas uvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka, kao i hrane za životinje u Bosnu i Hercegovinu (BiH) moguć je jedino ukoliko pošiljku prati laboratorijski izvještaj o obavljenoj analizi na prisustvo mikotoksina izdat od laboratorije koja obavlja predmetna ispitivanja sa akreditovanim metodama, ističe su u Obavještenju o aflaktosinima, odnosno u Informaciji o dodatnim kontrolama i uslovima u pogledu uvoza mlijeka, proizvoda od mlijeka i hrane za životinje, koju je jučer objavio Ured za veterinarstvo BiH na svojoj web stranici.
U Informaciji, koja je namijenjena svim uvoznicima sirovina i proizvoda životinjskog porijekla u BiH, podsjeća se da su “rezultati ispitivanja mlijeka porijeklom iz Republike Hrvatske ukazali na količine aflatoksina M1 koje prelaze maksimalno dozvoljene količine (MDK) propisane sa Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani”. Kako se pojašnjava, u ovom slučaju radi se o supstancama koje ispoljavaju toksično dejstvo i koje su proizvod plijesni Aspergilus spp., a do kontaminacije mlijeka i proizvoda od mlijeka dolazi kao posljedica ishrane mliječnih krava sa hranom za životinje kontaminiranom sa aflatoksinom B1.
“S tim u vezi, a u cilju zaštite zdravlja ljudi, ovim putem vas informišemo da je od 12. februara 2013. godine uvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka, kao i hrane za životinje u BiH moguć jedino ukoliko pošiljku prati laboratorijski izvještaj o obavljenoj analizi na prisustvo mikotoksina izdat od laboratorije koja obavlja predmetna ispitivanja sa akreditovanim metodama i čiji je rezultati ukazuju da: u slučaju mlijeka i proizvodi od mlijeka isti udovoljavaju maksimalno dozvoljenim količinama aflatoksina M1 u skladu sa odredbama Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani, koji je u skladu sa Uredbom Komisije broj 1881/ 2006, te u slučaju hrane za životinje, ista udovoljava maksimalno dozvoljenim količinama aflatoksina B1 u skladu sa Pravilnik o neželjenim supstancama u hrani za životinje, koji je u skladu sa Direktivom Komisije 2002/ 32”, ističe se u Informaciji.
“Pošiljkama mlijeka, proizvoda miljeka i hrane za životinje namijenjenim uvozu u BiH, a koje nisu praćene izvještajem o obavlljenom laboratorijskom ispitivanju, neće biti dozvoljen uvoz prije uzorkovanja i dobivanja izvještaja o obavljenom laboratorijskom ispitivanju na prisustvo aflatoksina, koje potvrđuje usklađenost sa propisanim vrijednostima”, navodi se u Informaciji o dodatnim kontrolama i uslovima u pogledu uvoza mlijeka, proizvoda od mlijeka i hrane za životinje, koju je objavio Ured za veterinarstvo BiH.

(Onasa)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close