Uvezan poreski sistem spriječava malverzacije privrednih subjekata

Radna grupa sastavljena od službenika UIO BiH, Poreske uprave Federacije BiH i Distrikta Brčko BiH podržana od eksperata tehničke misije MMF-a, predvođena Justinom Zakeom održala je danas u Banja Luci prezentacije na temu: „ Razmjena podataka i analiza rizika“ i „Unapređenje poštovanja poreskih propisa u određenoj privrednoj grani“, a u okviru čega su predstavljene ključne aktivnosti, rezultati rada i preporuke za unapređenje poštovanja poreskih propisa. Razmjena seta podataka između poreskih administracija u BiH od velikog je značaja zbog kvalitetnije analize rizika na nivou BiH te otkrivanja fiktivnih firmi i sprečavanja utaje svih vrsta poreza u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz UIO BIH.
Urađene su i kartice rizika koje predstavljaju opis rizika određene privredne grane, u okviru kojih su trenutno građevinarstvo i hotelijerstvo identifikovani kao rizičnije grane privrede, jer je identifikovano 179 visoko rizičnih obveznika iz oblasti građevinarstva i 29 visoko rizičnih obveznika iz oblasti hotelijerstva. Za poreske obveznike, koji pripadaju ovim privrednim granama napravljeno je 5 strategija sa planovima, aktivnostima i zadacima, čija je realizacija planirana u narednom periodu sa glavnim ciljem povećanjem poštovanja propisa.
Nakon što su sve poreske administracije u BiH u junu 2013. godine potpisale Memorandum o institucionalnoj saradnji i razmjeni podataka o poreskim obveznicima iz deset različitih oblasti, osnovano je Koordinaciono tijelo sastavljeno od osam službenika: UIO, Poreske uprave Republike Srpske, Poreske uprave Federacije BiH i Poreske uprave Distrikta Brčko. Podaci, koji su predmet razmjene su: registracija, spoljno- trgovinska razmjena, visina plaćenog poreza, podaci o krajnjoj potrošnji, povrat indirektnih i direktnih poreza, ostvareni promet dobara i usluga, poreske kontrole, prinudna naplata, poreski obveznici rizičnog profila. Cilj razmjene podataka je unapređenje naplate poreza, čime će se pomoći u osiguranju makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti BiH, entiteta RS i FBiH i Distrikta Brčko BiH.
U početnoj fazi korištenja aplikacija su se već otkrile određene nepravilnosti, kao što su: isti poslovni subjekti registrovani na različitim lokacijama i sa različitim vlasnicima i odgovornim licima. Isto tako, bilo je otkrivenih slučajeva da određeni obveznici imaju dugove prema nekoj od entiteskih poreskih uprava i da su kod istih u prinudnoj naplati, a da kod UIO ostvaruju povrat PDV-a. Uz ovakvu saradnju i razmjenu informacija predmetni povrat PDV-a entitetske poreske uprave bi mogle iskoristiti za zatvaranje duga po osnovu direktnih poreza, za čiju naplatu su nadležne, saopćeno je iz UIO.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close