Utvrđene izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda

Vlada FBiH je, na inicijativu Federalnog ministarstva financija, a nakon šestogodišnje primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u BiH, danas utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna ovog propisa.

Ovom su predhodile analize učinaka provedbe Zakona, kao i inicijativa korisnika javnih prihoda i članova Parlamenta FBiH za izmjene određenih zakonskih rješenja.

U tom cilju je Vlada FBiH imenovala međuresornu Radnu skupinu za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i izradu prijedloga novog Zakona. No, Radna skupina se opredijelila da za izmjene i dopune Zakona radi ispravljana određenih nedostaka, a u sustavne promjene nije ulazila iz razloga što se nije moglo pristupiti većim izmjenama zbog popisa stanovništva koji je predstojao i objave njegovih konačnih rezultata.

Naime, Federalno ministarstvo financija prilikom izračuna koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa prema kantonima i općinama koristi pokazatelje Federalnog zavoda za statistiku, a jedan od glavnih kriterija raspodjele je broj stanovnika, koji se sada procjenjuje. Tek nakon objave konačnih rezultata o broju stanovnika bit će svorena osnova za izradu novog zakona.

Također, jedan od razloga zbog kojeg se nije pristupilo zanačajnijim izmjenama Zakona je stagnacija prihoda proračuna svih razina vlasti, te je iskazano nastojanje da budu izbjegnuti veći proračunski šokovi do kojih bi došlo drukčijom raspodjelom u ograničenom fiskalnom okruženju.

Stoga se kroz postojeće zakonsko rješenje nastojalo uvesti izjednačavanje, odnosno smanjivanje razlika u prihodima po stanovniku pojedinačno po kantonima i općinama, na horizontalnoj razini za općine i kantone, prateći glavna načela iz Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Taj cilj je ovim Zakonom i postignut, što je izvršena analiza i pokazala.

Analiza je, također, u vrijeme donošenja postojećeg Zakona pokazala da Posavskom kantonu pripadajući prihodi nisu realno bili dostatni za financiranje osnovnih funkcija, što ga je nakon šestogodišnje primjene Zakona dovelo u najtežu financijsku situaciju u odnosu na ostale kantone. Stog je jedan od ciljeva poboljšanje njegove financijske situacija dodjeljivanjem pondera, kao i nerazvijenim kantonima, Bosansko-podrinjskom kantonu i Kantonu 10.

Sljedeći cilj je uključiti općine Kantona Sarajevo u direktnu raspodjelu s razine Federacije BiH, isključujući na taj način izuzeće za općine Kantona Sarajevo iz 2006. godine i njihovo dovođenje u isti položaj kao i ostalih općina u Federaciji BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close