Ustavni sud FBiH odbio Nikšićev zahtjev, Helez mora postupiti po odluci Budimira

Ustavni sud Federacije BiH odbio je zahtjev premijera FBiH Nermina Nikšića za rješavanje spora s dopremijerom FBiH Jerkom Ivankovićem Lijanovićem i osam ministara u Vladi FBiH iz razloga što odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade FBiH kao i zaključak Vlade FBiH, a koji su doneseni na 76. sjednici Vlade FBiH, nisu objavljeni u Službenom listu FBiH, pa samim tim nisu ni na snazi te ne proizvode nikakvo pravno dejstvo ni za jednu stranu u postupku, javlja Fena.

Zbog toga Ustavni sud FBiH nije analizirao proceduru i postupak donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu FBiH i Zaključak Vlade FBiH, niti je analizirao njihovu usaglašenost s odredbama Ustava FBiH i Zakona o Vladi FBiH.

Ustavnost odluke

Podsjetimo, cijela stvar završila je na sudu kada je premijer Nikšić zatražio da Sud odluči je li ustavna odluka o promjeni pravilnika o radu Vlade FBiH koju su usvojili federalni ministri Jerko Ivanković Lijanović, Desnica Radivojević, Milorad Bahilj, Ante Krajina, Erdal Trhulj, Vjekoslav Čamber, Adil Osmanović, Salmir Kaplan i Sanjin Halimović. Naime, navedene izmjene poslovnika omogućuju i zamjenicima premijera da sazivaju sjednice Vlade te potpisuju odluke.

Prema izmjenama i dopunama, oni to mogu uraditi ukoliko premijer bar jednom tjedno ne sazove sjednicu, a odluke potpisivati također ukoliko to premijer ne učini u roku od sedam dana.

Nikšić smatra da je na ovaj način prekršen član 9. Zakona o Vladi FBiH, koji propisuje da premijer potpisuje akte Vlade FBiH kao i ustavne odredbe koje reguliraju funkciju premijera.

Druga strana, odnosno ministri iz reda “Boljitka”, HSP-a i SDA smatraju kako se radi o legalnoj odluci kojom se samo željelo postići to da premijer ne može opstruirati rad Vlade nesazivanjem sjednica i nepotpisivanjem odluka.

Prema njihovom tumačenju, ingerencije premijera nisu ništa umanjene ukoliko bude radio svoj posao.

Zastupnik premijera FBiH, advokat Nedim Ademović je u izjavi za medije istakao da je ovakva odluka jedno od mogućih rješenja ovog slučaja.

– Mi smo u zahtjevu istakli da Odluke i Zaključak doneseni na 76. sjednici ne ispunjavaju formalne uvjete i to je Sud i potvrdio. Potvrdio je da je sve što se dešavalo nakon te sjednice, a što je organizirano na poziv dopremijera FBiH, bilo zasnovano na aktu koji nije na pravnoj snazi. Prema tome, odluke koje su donijete u principu nemaju  legalitet – pojasnio je Ademović.

Poštivati instituciju predsjednika FBiH

Ustavni sud Federacije BiH utvrdio je da je federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Zukan Helez u obvezi postupati po Odluci o razrješenju članova Revizorskog tima za koordinaciju, a koju je donio predsjednik FBiH Živko Budimir.

Radi se o timu koji je zadužen za planiranje, nadzor i koordiniranje revizije korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a čije je članove dužnosti razriješio predsjednik FBiH Odlukom od 11. aprila 2012. godine.

Ustavni sud je ovu odluku donio danas nakon javne rasprave koja je održana 9. aprila 2013.

Ustavni sud je razmotrio sve navode i činjenice koje proizilaze iz dokaza te konstatirao da su Odluke koje je donio predsjednik FBiH na snazi te da postoji obaveza postupanja.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close