BiHPolitika

Uspostaviti efikasan sistem za procjenu uticaja propisa

Vijeće ministara BiH usvojilo je izmjene i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, koji će Ministarstvo pravde nakon tehničke popravke teksta dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru.

Ove izmjene i dopune prati Metodologija procjene utjecaja prilikom izrade propisa, kojom se stvaraju uvjeti za izradu i donošenje kvalitetnijih propisa zasnovanih na raspoloživim činjenicama i dokazima, tako da se  propisi provode uz najniže moguće troškove i ne stvaraju prepreke poslovnom okruženju, građanima i društvu.

Uz izmjene i dopune Pravila sačinjena je Analiza o uspostavljanju sistema procjene utjecaja prilikom izrade politika/propisa u institucijama BiH.

Na ovaj način bit će uspostavljen efikasan sistem za procjenu utjecaja politika/propisa na nivou BiH koji slijedi postupak i praksu procjene kod izrade javnih politika Evropske unije i njenih zemalja  članica.

Akta.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close