USAID u BiH: BiH je zemlja koja gladuje za stranim investicijama

BiH je zemlja koja “gladuje” za stranim investicijama, ali strani investitori neće doći sve dok u njoj postoje prepreke koje ograničavaju poslovanje, kao što su korupcija i neusklađeni zakoni, rekao je danas u Sarajevu direktor Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH David Barth.

“Prvo se treba obračunati sa navalom korupcije koja postoji u ovoj zemlji. Investitori nikada neće ulagati svoja sredstva u zemlju gdje ne postoji određeni stepen predvidljivosti, a ona se postiže samo vladavinom zakona”, rekao je Barth Srni pred početak konferencije “Podrška sektora pravde privrednom razvoju BiH”.

On je rekao da je druga barijera nedostatak usklađenosti, odnosno harmonizacija zakona među entitetima, kantonima, jer za svakog poslovnog čovjeka predstavlja problem ako mora poslovati sa različitim zakonima i propisima koji su na snazi u cijeloj BiH.

Prema njegovim riječima, sektor pravde bi trebalo da zajedno sa poslovnim i privatnim sektorom zagovara bolje poslovno okruženje, a sve u cilju otvaranja većeg broja radnih mjesta i bolji kvalitet života za sve građane BiH.

Zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj rekao je na konferenciji da istraživanje koje je provedeno u junu među građanima BiH, ukazuje na pad povjerenja u institucije BiH, što može imati negativne efekte na privredni razvoj.

“U ovakvoj situaciji, sektor pravde ne smije posmatrati razvoj događaja i mora se posvetiti pitanjima usko vezanim za razvoj svog sektora i mora dati doprinos pojačanim aktivnostima koje će doprinijeti privrednom razvoju”, istakao je Radulj.

Prema njegovim riječima, do sada su se napori sektora pravde na planu podrške ekonomskom razvoju BiH ogledali kroz aktivnosti definisane oblašću četiri strategije za razvoj sektora pravde, kojom su definisani, između ostalog, strateški programi.

Radulj je istakao da su strateški programi razrađeni kroz akcione planove u kojima su definisani rokovi provođenja, odgovrne institucije i pokazatelji provođenja za podoblasti – medijacija i drugi vidovi alternativnog rješavanja privrednih sporova, reforma zemljišne administracije i unapređenje kapaciteta privrednih odjeljenja ili privrednih sudova.

Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Ružica Jukić rekla je da se medijacijom i drugim vidovima alternativne pomoći u rješavanju sporova može poboljšati pristup pravdi na raznovrsne načine, tako što će pomoći siromašnijim segmentima društva da imaju pristup rješavanju sporova u slučajevima kada oni ne bi mogli priuštiti advokata za sudsku parnicu.

“Kada je riječ o reformi zemljišne administracije, očekuje se da će uspostaviti osnovu za pouzdano i sigurno provođenje stvarnih prava kao i za razvoj usluga zemljišne administracije, što su preduslovi za sigurnije i predvidljivije poslovno okruženje“, istakla je Jukićeva na konferenciji.

Prema njenim riječima, VSTV će u skladu sa svojim mogućnostima, i dalje raditi na uspostavljanju efikasnog i nezavisnog pravosuđa, te nastojati doprinijeti ekonomskom razvoju zemlje, efikasnijim rješavanjem privrednih sporova, pojednostavljivanjem načina registracije poslovnih subjekata, kao i efikasnijim procesuiranje predmeta organizovanog kriminala i korupcije.

Konferenciji, koju je organizovao USAID, prisustvuju predstavnici privrednog sektora, te pravosudnih instiucija i vlasti na svim nivoima u BiH.

Srna

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close