Urgencija Općinske načelnice Amre Babić prema JU “Dom zdravlja” Visoko

PREDMET: Urgencija

Poštovani,

Dana 25.2.2014. godine dostavljen Vam je akt Općinskog vijeća pod brojem 01/1-02-78/14. Obzirom da se do danas niste očitovali o Zaključku Općinskog vijeća sa Tematske sjednice od 21.02.2014. godine u dijelu pod tačkom 9. „Općinsko vijeće zadužuje Upravni odbor i direktora JU Dom zdravlja Visoko da, u saradnji sa Kantonalnim zavodom za zdravstveno osiguranje, sačini prijedlog programa osiguranja osnovne zdravstvene zaštite radnika neprivatiziranih, djelimično privatiziranih i privatiziranih preduzeća s područja općine Visoko, te predlaže način i sredstva za finansiranje jednog tima porodične medicine, uz učešće i općine Visoko“ tražim da isto učinite u roku od tri dana, kako bi mogli poduzeti zajedničke aktivnosti na realizaciji istog.

S poštovanjem,

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

Amra Babić

dz1

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close