Urgencija komunalno-putne inspektorice Općine Visoko Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove

U više navrata telefonski, a dva puta pismeno Komunalno-putna inspektorica Općine Visoko obraćala se Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove sa zahtjevom za postupanje u skladu sa svojim ovlaštenjima, a sve vezano za rad firmi za prikupljanje i promet sekundarnih sirovina, sve bez postupanja po zahtjevima.  

Ova oblast je regulisana  Zakonom o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala  (Sl.novine F BiH br. 35/98), te pravne i fizičke osobe registrovane za obavljanje navedene djelatnosti moraju ispunjavati uvjete iz Pravilnika o uslovima tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti  prikupljanja, prerade  i proizvodnje otpadnih materijala i sekundarnih sirovina (Sl. novine F BiH br. 3/00).

Na području općine Visoko, a posebno u MZ Topuzovo polje, naseljeno mjesto Muhašinovići, ima veći broj takvih legalnih i nelegalnih firmi, koje su ustvari neuređene divlje deponije starog željeza i ostalih sekundarnih sirovina na kojima su standardi  kvaliteta okoliša prekoračeni, te HITNO tražimo da poduzmete mjere i aktivnosti  iz Vaše nadležnosti na provođenju zakonskih odredbi propisanih za navedenu djelatnost.

U tom pravcu Vam nudimo punu saradnju u cilju bržeg identifikovanja lokacija i prikupljanje drugih potrebnih podataka za što brže i efikasnije postupanje Vaše uprave.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close