BiHPolitika

Ured za reviziju institucija: Vlada FBiH vrši pritisak na nas

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost podnošenja tužbe protiv federalne ministrice finansija Jelke Milićević zbog umanjenja budžeta ovoj instituciji i nepostupanja u skladu sa Zakonom o reviziji. Simbolično, ove godine planirana je revizija subjekata u čijim odborima se nalazi Milićević, što ostavlja prostora tome da izvršna vlast na ovaj način vrši pritisak na Ured za reviziju.

Ured za reviziju institucija FBiH trebalo bi da bude finansijski nezavisna institucija čiji budžet usvaja Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju. Na taj način se u teoriji izbjegava pritisak izvršne vlasti na Ured za reviziju s obzirom na to da su sva ministarstva koja funkcionišu u Vladi FBiH obavezni subjekti revizije.

Jedan od tih subjekata je i Federalno ministarstvo finansija koje je odbilo usvojiti zaključak Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju pri tome smanjujući budžet Uredu za reviziju institucija FBiH. Inače, Evropska komisija u Izvještaju o napretku BiH upozorila je Vladu FBiH da Ured za reviziju nema dovoljne kapacitete za vanjsku reviziju čiji obim je znatno veći u FBiH nego na ostalim nivoima.

Posebno je upitno što je Godišnjim planom i programom rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2017. godinu predviđena revizija federalnih subjekata koji nikada do sada nisu bili predmet revizije. Neki od njih su Fondacija za održivi razvoj (OdRaz) i Agencija za bankarstvo FBiH, u kojima se po “službenoj” dužnosti na poziciji člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo i Nadzornog odbora OdRaz nalazi ministrica Milićević.

Kako saznajemo iz Ureda za reviziju, ova institucija smatra kako Vlada FBiH na ovaj način vrši direktan pritisak na njih, kojim se pokušava spriječiti revizija mase subjekata koji nikada nisu bili predmet revizija. Kako nam je objašnjeno, do sada je bila praksa da se uglavnom vrše revizije istih subjekata koji nemaju ozbiljne distorzije u poslovanju, što je planom za 2017. godinu promijenjeno.

Pored Agencije za bankarstvo FBiH i OdRaza planirane su i revizije drugih subjekata koji nikada do sada nisu bili predmet revizije, poput Grada Bihaća, općina Kreševo, Šamac, Livno, Glamoč, Posušje i tako dalje.

Što se tiče fondova, zavoda, agencija i javnih ustanova, planirana je revizija Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Kantonalne bolnice Zenica, Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubljankić” u Bihaću i Regulatorne komisije za energiju FBiH (FERK). Ni ovi subjekti nikada do sada nisu revidirani.

Neka od pitanja u Upitniku EK odnose se na finansiranje Ureda za reviziju

Planirano je da Ured za reviziju institucija FBiH u 2017. godini revidira i javna preduzeća koja također nisu bila predmet revizije, a samo neka od njih su “Parkovi” u Mostaru, “Broćanac” u Čitluku, “Coming” u Širokom Brijegu, “Prenj” u Konjicu te određeni rudnici.

S obzirom na to da se u narednom periodu planira privatizacija Energoinvesta u 2017. godini, Ured za reviziju planirao je revidirati i ovo preduzeće kako se ne bi ponovilo da Vlada FBiH izvrši privatizaciju bez prethodne revizije, kao što je bio slučaj sa Fabrikom duhana Sarajevo (FDS).

Upitno je i kako će Evropska unija reagovati na sve ovo s obzirom na to da se u nedavno dostavljenom Upitniku Evropske komisije postavljaju jasna pitanja: “Da li su vrhovne revizorske institucije finansijski nezavisne od izvršne vlasti? Da li vrhovne finansijske institucije imaju pravo na korištenje sredstava koja su im dodijeljena na način koji njima i odgovora? Možete li opisati postupak formiranja budžeta?”…

Simbolično je i što je Federalna vlada upoznata o svim ovim činjenicama s obzirom na to da je na sjednici 23. decembra usvojila Informaciju o aktivnostima za dostavu odgovora na Upitnik Evropske komisije i zadužila organe uprave Federacije BiH da učestvuju u radnim sastancima za davanje odgovora na Upitnik EK u skladu sa svojim nadležnostima.

Organi uprave Federacije BiH su obavezani da se pridržavaju zadatih rokova za dostavu informacija za odgovore na pitanja iz Upitnika EK, a nadležne institucije da pripremljene odgovore na pitanja dostave Uredu Vlade FBiH za evropske integracije u dogovorenom roku, a najkasnije do 31. januara 2017. godine.

Vlasti u FBiH u više navrata upozorene da su dužne postupati u skladu sa zakonom

Kako nezvanično saznajemo Ured za reviziju u više navrata je pisao ministrici Milićević, Vladi FBiH i rukovodstvu Parlamenta FBiH, upozoravajući ih da su dužni postupiti u skladu sa zakonom i ne miješati se u rad Ureda za reviziju.

Zanimljiva je informacija i da je Ministarstvo finansija FBiH mjesec dana ranije tražilo od Ureda za reviziju da planira povećanje uposlenih tokom određenog perioda, kako bi se osiguralo ispunjavanje obaveza prema Zakonu o reviziji koji u Članu 50. jasno kaže da će se u slučaju sukoba odredbi ovog i drugog zakona primjenjivati odredbe Zakona o reviziji.

Zakon o reviziji jasno kaže kako se finansiranje Ureda za reviziju vrši na način da ured u skladu sa Zakonom o budžetu FBiH priprema nacrt svog godišnjeg budžeta i dostavlja ga Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju, koja ga po odobrenju prosljeđuje Ministarstvu finansija FBiH radi uključivanja u nacrt budžeta za sljedeću fiskalnu godinu.

Kako saznajemo, u Uredu za reviziju iznenađeni su i odnosom Parlamenta FBiH i Vlade FBiH s obzirom na to da se u praksi procesi ne odvijaju onako kako bi trebalo. Naime, iako bi Vlada FBiH trebalo da za svoj (ne)rad odgovara Parlamentu FBiH, izvršna vlast postavlja se kao šef i zakonodavne vlasti, dok zastupnici služe samo kao mašina za dizanje ruku.

Inače, Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio je na sjednici 20. decembra Prijedlog budžeta FBiH, a za sutra je zakazana sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda i budžet. Na sjednici Zastupničkog doma nijedan od članova Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju nije se suprotstavio Vladi FBiH zbog odbijanja njihovog prijedloga i kršenja zakona.

Klix.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close